Mừng Ngân Khánh Giáo Sư Nguyễn Văn Hoàng

MỪNG NGÂN KHÁNH GS NGUYỄN VĂN HOÀNG

Đoàn Xuân Liêm

Nhắc về trường cũ nhớ bâng khuâng

Đại học ngày xưa cứ xa dần

Sống ngày lưu lạc xuôi các nẻo

Hình bóng Thầy tôi vẫn thật gần

Khoa học Sài gòn mang dấu chân

Học trò bạn hữu khắp xa gần

Vô cơ, Ứng dụng và Phân Tích

Chung cách buồm xưa, mãi tình thân

Tình nghĩa đầy vơi giữa long đong

Thời gian hờ hững chẳng thay lòng

Kỷ niệm vui buồn theo vận nước

Vọng lại bên đời những trông mong

Sự tích trầu cau nhớ thuở nào

Tuổi dần suy đoán số thật cao

Yêu Cô, Thầy giữ tròn hôn ước

Tình ái lâu dài chẳng hư hao

Một đời tươi đẹp đến trăm năm

Ngân Khánh sáu mươi chốn xa xăm

Kính Chúc Thày Cô luôn an mạnh

Sống đời hạnh phúc đẹp như rằm

Đoàn Xuân Liêm