Tất Niên ở Sydney 2016

Video Họp Mặt Chiều 28 Tết ở Sydney 2016

Họp Mặt Cuối Năm ở Sydney - Ly Rượu Mừng

https://youtu.be/9L-vmRLLvmM

Họp Mặt Cuối Năm ở Sydney -  Xuân Họp Mặt

https://youtu.be/7lQBopGsW6Y

Họp Mặt Cuối Năm ở Sydney - Đón Xuân

https://youtu.be/Ki_eihdc0QM

Họp Mặt Cuối Năm ở Sydney - Trong Vườn 

https://youtu.be/vlaOmsyX2RY

Họp Mặt Cuối Năm ở Sydney - Tán gẫu trong nhà

https://www.youtube.com/watch?v=X33XVSCqh1E

Họp Mặt Cuối Năm ở Sydney - Bàn Tiệc

https://youtu.be/eOcgjm5Jlio

Họp Mặt Cuối Năm ở Sydney - Dance trên sân sỏi

https://youtu.be/gKuGbrsCJBg

Họp Mặt Cuối Năm ở Sydney - Kim Dung - Tôi Đi Tìm Lại Một Mùa Xuân 

https://www.youtube.com/watch?v=HUGUgI6K-cE

Họp Mặt Cuối Năm ở Sydney - Nguyễn Kim Tân - Anh Đến Thăm Em Đêm 30

https://youtu.be/MCSCvfzWVvc

Họp Mặt Cuối Năm ở Sydney - Bạch Liên - Hà Nội Hoa Đào

https://youtu.be/zJ0mppqG_-Y

Họp Mặt Cuối Năm ở Sydney - Thanh Đối - Đám Cưới Đầu Xuân

https://youtu.be/4EOXhxYrB4o

Họp Mặt Cuối Năm ở Sydney - Ngọc Định - Anh Cho Em Mùa Xuân

https://youtu.be/7Vrgkzaoqgw

Họp Mặt Cuối Năm ở Sydney - Tuyết Phương Triêm - Giọt Nắng Xuân

https://youtu.be/Rpd__jP8cxo

Họp Mặt Cuối Năm ở Sydney - Đặng Văn Cang - Bây giờ tháng mấy

https://youtu.be/k0DbKAmuwpM

Họp Mặt Cuối Năm ở Sydney - Loan Quí - Bài Ngợi Ca Tình Yêu

https://youtu.be/NxUTaXWLftU

Họp Mặt Cuối Năm ở Sydney -  Dr. Nguyễn Minh Đối - Tạ Ơn Em

https://youtu.be/mSIkBCxCWh8

Họp Mặt Cuối Năm ở Sydney - Ngọc Định - Khúc Hát Thanh Xuân 

https://youtu.be/XdV2-x_zPas

Họp Mặt Cuối Năm ở Sydney - Ngọc Duyệt  - Xuân Và Tuổi Trẻ

https://youtu.be/Qzmbff4VyRk

Họp Mặt Cuối Năm ở Sydney - Bích Thủy - Qua Lối Nhỏ

https://youtu.be/Uhf29ia2Zg0

Họp Mặt Cuối Năm ở Sydney - Vân Luợng - Xin trả Nợ người

https://youtu.be/vlwqPYlzpIc

Họp Mặt Cuối Năm ở Sydney - Dr. Nguyễn Minh Đối- Bốn mươi Năm Rồi Sao

https://youtu.be/udpzVQuFw2c

Họp Mặt Cuối Năm ở Sydney - Nhâm Thị Huệ - Cánh Thiệp Đầu Xuân

https://youtu.be/JXtOd19Dh6g

Họp Mặt Cuối Năm ở Sydney - Kim Dung - Đón Xuân này Tôi nhớ đến Xuân xưa

https://youtu.be/IYA8wLsQQw8

Họp Mặt Cuối Năm ở Sydney - Thanh Đối- Mùa Xuân Đầu Tiên

https://youtu.be/Q3MLhSPfQrs

Họp Mặt Cuối Năm ở Sydney - Định Duyệt - Chúc Xuân

https://youtu.be/iwICbJojUzU

Họp Mặt Cuối Năm ở Sydney - Loan Quí - Như Cánh Vạc Bay

https://youtu.be/jvSLkMohodU

Họp Mặt Cuối Năm ở Sydney - Ngọc Định - Mộng Ban Đầu

https://youtu.be/g_LpgJeM3dk

Họp Mặt Cuối Năm ở Sydney - Kim Thanh, Bạch Liên - Nụ Tầm Xuân

https://youtu.be/QHaHch6yrq0

Họp Mặt Cuối Năm ở Sydney - Đặng Văn Cang -  Gõ Cửa Trái Tim

https://youtu.be/JXJDZ6yBLcc

Họp Mặt Cuối Năm ở Sydney - Bạch Liên - Hạnh Phúc Đầu Xuân

https://youtu.be/-wf8g1cYWlA

Họp Mặt Cuối Năm ở Sydney - dr Nguyễn Minh Đối - Hoài Xuân

https://youtu.be/Zf_DI9g1_yM

Họp Mặt Cuối Năm ở Sydney - Kim Dung - Nắng Chiều

https://youtu.be/pajrFxJHmqw