Tân Niên ở Sydney 2021

Hình họp mặt Tân Niên ở Sydney 2021

https://photos.app.goo.gl/hJVfEpSZ91St28wg6

DHKH SG - Họp Mặt Tân Niên 2021 ở Sydney - YouTube

https://youtu.be/Dy_sP4ury74

Họp Ca - Ly Rượu Mừng: Long Huấn Định Loan Chi

https://youtu.be/sDDTAsXtVh4

Họp ca: Xuân Ca -  Phương Loan Dung Định Chi

https://youtu.be/flOZWEx5q_k

Đố vui có thưởng

https://youtu.be/9UZ5LyEelMk

Họp Ca - Đón Xuân: Tuyết Dung Hương Phú Tuấn

https://youtu.be/c-xIi7-itfQ

Mùa Xuân Sao Chưa Về Hỡi em - Nguyễn Phú

https://youtu.be/AOvwmsrvqlk

Dạ khúc Nguyễn Trung Cang - Thanh Tâm

https://youtu.be/J4z80eXJRSI

Thoáng Mây Bay - Thúy Loan

https://youtu.be/CXPDTmsUX_0

Mộng Chiều Xuân - Cung Đình Lộc

https://youtu.be/zN1NPesvbgQ

Bước Tình Hồng - Kim Dung (Tâm)

https://youtu.be/VgiCqnRW0A0

Somewhere My Love - Đăng Văn Cang

https://youtu.be/FgWHDEw1sm0

Bốn mùa thay lá - Kim Dung

https://youtu.be/7kd0eNw41cU

Nhớ Một Chiều Xuân - Bá Duyệt

https://youtu.be/SfmaqpVYwuk

Hoa Xuân - Ánh Tuyết

https://youtu.be/OyoR955g0dM

Anh Đến Thăm Em đêm 30 - Duy Long

https://youtu.be/LlC8kxiyAIw

Nắng Xuân - Ngọc Định

https://youtu.be/5WUNaTLX5h0

Xuân Này Con Không Về - Nam Huấn

https://youtu.be/q7ykCu1PMMo

Anh cho Em mùa Xuân - Tuyết Phương

  https://youtu.be/rqvwDVfsJPc  


Mộng Chiều Xuân - Cung Đình Lộc

https://youtu.be/zN1NPesvbgQ

Ru Em Từng Ngón Xuân Nồng - Thu Vân

https://youtu.be/niTr5cH8EDc

Hoa Sữa - Hữu Lượng

https://youtu.be/neuY2zFUIQQ

Đám Cưới Đầu Xuân - Thanh Hương

https://youtu.be/Jm3NGlyBnNw

Bông Vạn Thọ - Anh Tuấn

https://youtu.be/DN7fzB_LKnw

Câu Chuyện Đầu Năm - Quang Diễm

https://youtu.be/IOqoV82AdUk

Em Tìm Động Hoa Vàng - Nam Huấn

https://youtu.be/IiC23fV3z7I 

Em đã thấy mùa Xuân chưa - Bá Duyệt

https://youtu.be/9jXZe8sg1Pc

Thoi Tơ - Ngọc Định

https://youtu.be/310ZBQB034Q

Đường Chiều - Nguyễn Phú

https://youtu.be/Xh_QMYxUYYE

Góp lá mùa Xuân - Kim Dung

https://youtu.be/ifupFiKGEUg