Party kỷ niệm 35 wedding anniversary - QuốcLệChi do Thầy Cô anh chị và các bạn Khoa Học cùng thân hữu tổ chức bất ngờ tặng