Hát cho nhau nghe mùa Covid

Hình chụp trong buổi họp mặt:

https://photos.app.goo.gl/or7nF3xmTsZEUTL89