Nguyễn Tuấn


https://www.youtube.com/playlist?list=PLc4wE667z_Kh3jtpcTGFnZBiLgyr30uhu

Độc Huyền - Nhạc : Nguyễn Tuấn - Thơ : Phạm Thiên Thư

https://youtu.be/fdv37I6smus

Mùa Xuân Và Tình Yêu - Sáng tác : Nguyễn Tuấn

https://youtu.be/bn8Bxzrlxt8

Nói Lên Lời Ấy - Sáng tác : Nguyễn Tuấn - Trình bày : Nhất Huy

https://youtu.be/O2pLIV3BBuo

Cho Dù Rồi Ra Sao - Tác giả: Nguyễn Tuấn - Trình bày: Thụy Long

https://youtu.be/P9I1QeijB2E

Bài Hát Mùa Thu - Nhạc: Nguyễn Tuấn - Thơ: Đinh Hùng - Trình bày: Ngọc Quy

https://youtu.be/SpvGNNkMSBU

KHÚC TANGO TRẮNG - Nhạc: Nguyễn Tuấn - Thơ: Hồng Thúy

https://youtu.be/oiD3hG-1ZUM

Vạn Dặm Xa Em - Nhạc: Nguyễn Tuấn - Thơ: Lê Thị Hàn

https://youtu.be/VY1rwYfQabo

Cho Quên Một Nỗi Nhớ - Nhạc : Nguyễn Tuấn - Thơ : Lê Thị Hàn

https://youtu.be/HO9n28EPPaI

Hà Nội Những Ngày Xưa Ấy Nhạc: Nguyễn Tuấn

https://youtu.be/mSBnMWXTKus

Hà Nội Những Ngày Xưa Ấy Nhạc: Nguyễn Tuấn

https://youtu.be/mSBnMWXTKus

Bên Nhau - Nhạc : Nguyễn Tuấn - Thơ: Lê Thị Hàn

https://youtu.be/69rRQkfh24E

Đôi Mắt Thuyền Độc Mộc - Nhạc: Nguyễn Tuấn - Thơ: Phạm Thiên thư

https://youtu.be/o2fOSf-cFqI

Còn Mơ Đến Bao Giờ - Nhạc: Nguyễn Tuấn - Thơ: Lê Thị Hàn

https://youtu.be/FmLeyiIHTDI