Nguyễn Đức Cường

Nguyễn Đức Cường nổi tiếng trong nhóm Khoa Học với giọng đọc rất truyền cảm và giọng hát hay.

Kính mời thầy cô và các bạn nghe những lời đọc sau đây, sẽ nhớ về những ngày xưa thân ái ở mái trường Đại học Khoa Học Sài Gòn.


Em đi rồi


Hoài Niệm một thời Sinh Viên


Khúc Thụy Du


NDC_Homepage.mp3
NDC - HoaiNiemThoiSVKH.mp3
NDC -KhucThuyDu.mp3