Họp Bạn ở Việt Nam

Họp Mặt Lớp B+C Tại Làng hoa Sa Đéc lần 1 ngày 19/12/2020


Hình anh Long và Dung thăm thầy cô Trần An Nhàn + Hiền


Hình họp mặt ngày truyền thống Khoa Hóa 2019

Họp mặt ở SàiGon - thầy Chi 2017

Hình họp mặt ở VN 2017- đi picnic với thầy Chi và thầy Huy

Hanh Adelaide visit VN 2015

Thầy Chi visit VN 2015

Hop Măt ơ Viet Nam - Kim Lien ơ Đức về SG

LệChi visit VN 2014

Họp mặt ở VN - Khoa Sinh, Đia chất - Lê Chi 2014

Kỷ niệm 31 năm ngày cưới Ngô Phước Hậu

Thầy Lưu Thanh Lâm về VN 2013

Hop Măt Khoa Hóa ngày truyền thống 2010

Họp Mặt ơ VN- Thầy Pham Tùng Chi 2013


Hop Mat o VN - Khoa Sinh Lớp D


Họp Mặt Khoa Sinh ở VN 2013 - Cuối năm Tỵ


Họp Bạn ở VN 2013 - Đám cưới con Mỹ Dung


Đào Lê Văn, LệChi visit Saigon 2012


Hop Mat ơ Viet Nam - Thay Chu NGoc Thủy


Hop Mat ơ Viet Nam - Thay Chu NGoc Thủy


Nguyễn Bá Hiệp, Cao Bich Vân visit VN


Ngày Truyền Thống Khoa Hóa 2012


Họp Mặt Cuối Năm ở VN - thầy Hiệp , thầy Chí, thay Lam Lý Thu Lan, Cần - 2011


Họp Mặt ở Việt Nam - Vỹ Dân Nghiêm Đạo


Hình Long Ánh - Tuấn ở VN


Họp Mặt ở VN Thầy Huỳnh Văn Công va Nguyễn Thông Minh

Tiết Nghiêm và Nguyện ở VN

Phạm Thị Hạnh ở VN

Hop mặt ở Việt Nam - Vỹ Khoa Trưởng 2011

Họp Mặt ở VN - Lê Thị Kim Liên

Họp ban o VN - Đào Lê Văn

Lệ Chi về Saigon 2011

https://photos.app.goo.gl/b2VCZb98oGi2rFLp9