Kỷ Niệm Khi ta 55 - SVKH Đông Bắc America

Hình Họp mặt

Youtube Họp mặt

Birthday 55 cựu SV KH East Coast US