Hình chụp ở Nam Mỹ và họp mặt ở Atlanda, California


Hình họp mặt ở Cali


https://photos.app.goo.gl/GAbg7gVDd4ENLDZ


Hình họp măt ở Atlanta


https://photos.app.goo.gl/iAtSCZXMqyJ63yoA7R


Patagoniahttps://photos.app.goo.gl/RDrCznCN8FmThh6S6


Rio de Janeiro - Brazil

https://photos.app.goo.gl/nRx89YTCC4CfhcFy6


Iguazu Falls - Argentina & Brazil


https://photos.app.goo.gl/efHMHhUzbs1XbNM38


Argentina - Buenos Aires

https://photos.app.goo.gl/1GPZ3QC1xhmXakix7


Uruguay - Montevideo


https://photos.app.goo.gl/bAweQpRBGpUn581p6


Argentina - Mendoza, Salta


https://photos.app.goo.gl/da5mA6Y4Q5KQ9Gc58Day trip from Santiago - Portillo & Laguna del Inca & wine and ski resort - Santiago Chile


https://photos.app.goo.gl/mJkkBugJbgAzR1kVA


Day tour to Cajón del Maipo Rafting

https://photos.app.goo.gl/Cg3Y7nEfyEjg4dhS8


Chile -SanPedro

https://photos.app.goo.gl/TwmN2SC5dJ2xBEAA8


Santiago city tour and Valparaiso + Viña del Mar

https://photos.app.goo.gl/YSMpFz35GJFMm6qL6


Những ngày cuối ở Bolivia

https://photos.app.goo.gl/CvhtTtWvkrJLpENK8Uyuni Salt flat

https://photos.app.goo.gl/yQkzb71uTmyj2NFK7


La Paz Bolivia

https://photos.app.goo.gl/EFzcFEkVNmL27md9A


Những ngày cuối ở Peru

https://photos.app.goo.gl/LevK1zDksTKtBRPE8Puno Lake Titicaca và Humantay


https://photos.app.goo.gl/TLR6uj2fhkbocbdt7Machu Picchu và Rainbow mountain

https://photos.app.goo.gl/s6GtiFuuvnDSvfvK7


Cusco & Sacred Valley


https://photos.app.goo.gl/SeV3NoTuq88f5tps5


Lima Full day tour

https://photos.app.goo.gl/BxoLBDCzX3L8SRQi8


Lima


https://photos.app.goo.gl/QVVNrXX8pZAJh1ko7


Aussie ở Santiago


https://photos.app.goo.gl/mbn5UcwqUeEdsxHd9