Hình đi chơi April 2015

Trang hình của cruise Địa Trung Hải:

Cruise 2015

Trang hình của London và Scotland:

London và Scotland