Tất Niên ở Sydney 2019

Hình họp mặt Tất Niên 2019

https://photos.app.goo.gl/jQ86UH9jS4LpJ6ZE9


Họp Ca Xuân

https://youtu.be/xt7FxltF9gU

Họp ca ca Ly Rượu mừng

https://youtu.be/jPVPHPjFnyg

Mở quà đố vui về nhạc

https://youtu.be/g2rcNpyaCSo

Họp ca nữ Quỳnh Hương

https://youtu.be/HVyDYhXKKUk

Thúy Loan và các Gái Xuân

https://youtu.be/YzCEITIybGQ

Mở quà đố vui về nhạc

https://youtu.be/g2rcNpyaCSo

Cô Nguyệt

https://youtu.be/cHu4BE6kYFI

Thúy Loan Gái Xuân

https://youtu.be/YzCEITIybGQ

Nguyễn Phú - Đường Nào Lên Thiên Thai

https://youtu.be/NCuD5hrv2V8

Thu Vân - Nỗi Nhớ

https://youtu.be/cJT1fATXZM8

Đặng Văn Cang - Mãi Mãi Bên Em

https://youtu.be/IYoUpx0Hm5ENguyễn Hữu Lượng - Em đến thăm anh đêm 30

https://youtu.be/3h95WuD90A4

Nguyễn Minh Đối - Une Fois

https://youtu.be/CJWhzUkUVA4

Phan Đức - Xuân Yêu Thương

https://youtu.be/yD67cni3zVk

Minh Đối + Kim Thanh - Tình Tự Mùa Xuân

https://youtu.be/gxbRdhGgqUY

Bạch Liên - Mộng Lành

https://youtu.be/qsOiwhdD_Bc

Ngọc Định - Yêu Em giữa trời quên lãng

https://youtu.be/fNLiwgrH9AY

Nguyễn Bá Duyệt - Mùa Xuân Đỉnh Bình Yên

https://youtu.be/M0dmrkPtsb0

Nguyễn Anh Tuấn - Trên ngon tình sầu

https://youtu.be/aCQE7TbqRHs

Kim Dung - Ru Em Từng Ngón Xuân Nồng

https://youtu.be/Klfo81wSjo8