Trường Cũ


Hôm nay tôi trở về thăm trường cũ...

 Xin click vào link dưới đây để xem hình của trường xưa:


https://goo.gl/photos/sjrb1hGVpPZSFqU46