Những Ngày Thơ Mộng


 Những Ngày Thơ Mộng


Xin click vào link dưới đây để xem hình của những ngày xưa thân ái:

 Những Ngày Thơ Mộng


. . . thuở ấy tôi còn thơm mùi sữa . . . yêu ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎( em , anh )‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ tôi làm thơ . . .