Tours 2015‎ > ‎Tours Japan‎ > ‎

Chi Tiết Chuyến Bay
STTHọ và tên người ghi danh tham dự Đến từ Chuyến Bay Đến  Japan ngày 1 AprilChuyến Bay Đến  Japan ngày 2 AprilChuyến Bay Rời Japan ngày 11April
1THI HUE NHAMAustraliaJL 0772  17:05 Terminal 2 BA 4603 11:20 AM Haneda
2KHAC THONG DOAustraliaJL 0772 17:05 Terminal 2 BA 4603 11:20 AM Haneda
3NANG HIEN VUAustralia VN 300 8:00 Terminal 1 VN 301  0930  Terminal 1
4THI THU CUC VUAustralia VN 300 8:00 Terminal 1 VN 301  0930  Terminal 1
5DUC HAO TRANAustralia VN 300 8:00 Terminal 1 VN 301  0930  Terminal 1
6XAO TRAN NHAMAustralia VN 300 8:00 Terminal 1 VN 301  0930  Terminal 1
7DUY LONG TUONGAustralia VN 300 8:00 Terminal 1 VN 301  0930  Terminal 1
8KIM DUNG BANGAustralia VN 300 8:00 Terminal 1 VN 301  0930  Terminal 1
9THUY NGA TRANAustraliaJL 0772  17:05 Terminal 2 JL771 19:35 Termnial 2
10BICH THUY PHAMAustraliaJL 0772  17:05 Terminal 2 JL771 19:35 Termnial 2
11THI KIM MAI DANGAustraliaJL 0772  17:05 Terminal 2 JL771 19:35 Termnial 2
12DUOI HUAAustraliaJL 0772  17:05 Terminal 2 JL771 19:35 Termnial 2
13VAN JOHN LEAustraliaJL 0772  17:05 Terminal 2 BA 4603 11:20 AM Haneda
14DAO LUU LEAustraliaJL 0772  17:05 Terminal 2 BA 4603 11:20 AM Haneda
15ANH DUNG NGUYENAustraliaJL 0772  17:05 Terminal 2 JL771 19:35 Termnial 2
16KIMLY NGUYENAustraliaJL 0772  17:05 Terminal 2 JL771 19:35 Termnial 2
17THI LE CHI VOAustraliaJL 0772  17:05 Terminal 2 BA 4603 11:20 AM Haneda
18TAN QUOC TRANAustraliaJL 0772  17:05 Terminal 2 JL771 19:35 Termnial 2
19LIEM HIEU VOFRANCE   
20VAN CAM HUONGFRANCE   
21PHUONG MAI LE THINORWAY LX160 07:50 Terminal 1LX161 10:25 Termial 1
22KHIEM HOANG NGUYENNORWAY LX160 07:50 Terminal 1LX161 10:25 Termial 1
23VAN CUNG NGUYENSwitzerlandJL 6800 0855 Terminal 2 BA 6  1050 Am Terminal 2
24HONG THUY NGUYENSwitzerlandJL 6800 0855 Terminal 2 BA 6  1050 Am Terminal 2
25THUY VAN NGUYENSwitzerlandJL 6800 0855 Terminal 2 BA 4603 11:20 AM Haneda
26LEHA THI TRANUSASQ 011 1915 Terminal 1  
27KHANH QUOC TRANUSASQ 011 1915 Terminal 1  
28NAM TU DAOUSAUA 32 15:00pm Terminal 1  
29THANH LUONG KIEU DAOUSAUA 32 15:00pm Terminal 1  
30CAO VAN TRANUSASQ 011 1915 Terminal 1  
31MINH CHAU KIEUUSASQ 011 1915 Terminal 1  
32ANH PHUONG TRANUSASQ 011 1915 Terminal 1  
33 Loanna LOAN HUYNHUSASQ 011 1915 Terminal 1  
34NGHIEM KIEU NGUYENUSASQ 011 1915 Terminal 1  
35TU TRANG KIEUUSASQ 011 1915 Terminal 1  
36VIET HUNG KIEUUSAUA 32 15:00pm Terminal 1  
37KIM HANH THI LEUSAUA 32 15:00pm Terminal 1  
38HENRY PHAMUSASQ 011 1915 Terminal 1  
39Kelly PHAMUSASQ 011 1915 Terminal 1  
40PHONG NHA PHAMUSAUA 32 15:00pm Terminal 1  
41LUONG VAN TRANUSAUA 32 15:00pm Terminal 1  
42HINH LUONGUSASQ 011 1915 Terminal 1 SQ012 19:15 pm Terminal 1
43HINH LUONG DAUGHTERUSASQ 011 1915 Terminal 1 SQ012 19:15 pm Terminal 1
44LE VAN LUUUSA SQ 011 1915 Terminal 1  
45KIM PHUNG NGUYEN LUUUSA SQ 011 1915 Terminal 1  
46CHI MINH MAIUSA SQ 011 1915 Terminal 1  
47KIM PHUNG PHAMUSA SQ 011 1915 Terminal 1  
48HOANG HOA THI LUUUSA SQ 011 1915 Terminal 1  
49CHI MENH HOANGUSA   
50VAN DUNG NGUYENAustralia VN 300 8:00 Terminal 1 VN 301  0930  Terminal 1
51THI KIM PHUNG NGUYENAustralia VN 300 8:00 Terminal 1 VN 301  0930  Terminal 1
52THI NGOC CAM CHAUAustralia VN 300 8:00 Terminal 1 VN 301  0930  Terminal 1
53LE GIANG THI NGUYENUSA   
54LE GIANG HUSBANDUSA