Tin Tức - Nhắn Tin‎ > ‎Tin Vui‎ > ‎

Bài thơ Mừng Sinh Nhật bạn Nguyễn Thông Minh - Trần Hữu Chí


 

 
                 Bạn  NGUYỄN THÔNG MINH

         15 / 04 / 2014 
Bảy mươi lăm, tháng năm chồng chất   
NGUYỄN THÔNG MINH hà tất nghỉ tay
Nửa thế-kỷ miệt mài giảng dạy
KHOA HỌC tháng ngày mãi rèn trui
Mừng SINH NHẬT ngày vui đáo lại
Chúc bạn mình được mãi khỏe tươi. 

Bạn bè xưa mọi người còn nhớ
Biệt danh bạn ở Petrus Ký
« Mr intelligent » thật đúng y
Bao giờ cũng nhất nhì trong lớp
Dòng đời tan hợp bao nông nỗi
Thân hữu nay trôi nổi bốn phương. 

Sống xa cách quê hương trăm ngàn dặm
Giữa Xuân nồng hoa thắm nở khắp nơi
Vui Sinh nhật chỉ với chút quà mọn
Một cành đào mừng bạn tròn….
BẢY MƯƠI LĂM cái XUÂN.  

  Trần Hữu Chí và các bạn KHOA HỌC SÀIGÒN
     ở PHÁP và CANADA