Viết về GS TÔN THẤT LONG


 Viết về GS TÔN THẤT LONG


Nhìn hình thầy 60t cũng không khác năm 74-75 khi thầy dạy ở khoa học.  Ban toán gần như không thấy cô nào, nếu không chắc đã có nhiều cô SV ái mộ. 

Thầy Long nói năng từ tốn và rất tận tâm.  Thầy có nụ cười rất hiền mà cũng như có gì buồn buồn!

Tháng tư 75, thầy cho học trò thi sớm.  Rồi thay đổi, rồi lưu lạc, không còn gặp thầy nữa.  Có những ân tình trong đời chỉ biết ghi nhớ mà không sao đền trả được.
Chắc thầy đã cố sống đến SN của cô rồi mới đi. 

Một lần đến, một lần đi
Trăng tròn trăng khuyết, chiều đi ngày tàn!
Những kỷ niệm, thôi trả về năm tháng
Và vui buồn, đã gởi lại trần gian
Bước đi thanh thản bình an
Một con gió thoảng nhẹ nhàng bay cao.


Huỳnh Công Lộc