Tin Buon


 

Tiện ích bạn thêm vào không hợp lệ


 Được tin Thân Mẫu của GS Lê Hũu Phúc(phòng Điện Tử), Bà Phạm thi Huê đã từ trần, hưởng thọ 88 tuổi. Nhóm Giảng Viên và học trò của Đại Học Khoa Học Sài Gòn Thành Kính Phân Ưu cùng gia đình thầy Lê Hũu Phúc.
 Cầu xin linh hồn của Bà mau sớm siêu thoát  về miền lạc cảnh .
 
 --------------------------------
 
 * Nhóm cựu SV Khoa Hoc Saigon xin chia buồn với bạn Thanh Hằng  va gia đinh ở California vê` sự mất mát của Bác gái. Cầu xin linh hồn của Bác mau về cõi Phật.
 Mẹ Là Phật

Tiện ích bạn thêm vào không hợp lệ
 ---------------------------------
 
 Được tin anh Nguyễn Văn Biển, chồng của Nguyễn Thị Hồng (Địa Chất)  vừa mất sáng nay tại Melbourne ngày 06-02-2010.
Nhóm cựu SVKHSài Gòn xin thành kính phân ưu cùng bạn Nguyễn Thị Hồng và tang quyến,  Xin cầu cho linh hồn Phêrô được an nghỉ trong tay Chúa nhân từ.
 -------------------------                               
 *   Được tin Thân phụ của bạn Nguyễn Thị Vàng (San Jose ), Ông NGuyễn Ngọc Lý đã từ trần ở Việt Nam ngày 5 tháng 2 năm 2010 hưởng Thọ 95 Tuổi.
    Nhóm cựu SVKHSài Gòn xin thành kính phân ưu cùng hai bạn và tang quyến, nguyện xin vong linh Bác  sớm về cõi  vĩnh hằng .
 -------------------------
 Được tin Thân mẫu của bạn Lục Hà ( nhạc mẫu của Nguyễn Ngọc Đức ) đã từ trần ở Việt Nam ngày 02.02.2010.
    Nhóm cựu SVKHSài Gòn xin thành kính phân ưu cùng hai bạn và tang quyến, nguyện xin vong linh Bác  sớm về cõi  vĩnh hằng .
 --------------------
 Đươc tin Thân mẫu của thầy Vũ Đức Vinh  đã từ trần tại Saì Gòn, hưởng thọ 87 tuôỉ. Nhóm Giảng Viên và Học Trò của Đại Học Khoa Học SàiGòn Thành Kính Phân Ưu cùng Gia Đình thầy Vũ Đức Vinh .Cầu xin linh hồn của Bà mau sớm siêu thoát  về miền lạc cảnh .
-----------------------

Được tin cô Mỹ Lan, hiền thê của thầy Cao văn Trung vừa mất ngày 27 tháng 01 năm 2010 tại Nam California vào lúc 4 giờ 15.
Nhóm Giảng Viên và Học Trò của Đại Học Khoa Học SàiGòn Thành Kính Phân Ưu cùng thầy Cao văn Trung và gia Đình. Cầu xin hương linh cô siêu thoát , sớm về miền lạc cảnh.

-------------------------------------------------------

 

Được tin Cô  Mai Trần Ngọc Tiếng,  Khoa Sinh Đại Học Khoa Học Saigon đã từ trần tại Việt Nam ngày 20 tháng 1 năm 2010 .
Nhóm Giảng Viên và Học Trò của Đại Học Khoa Học SàiGòn Thành Kính Phân Ưu cùng  gia đình Cô  Mai Trần Ngọc Tiếng và cầu xin hương linh cô siêu thoát , mau sớm về cõi niết bàn.

 ---------------------------------------

 

 
Được tin Thầy Buì Thức Thủy,  Khoa Sinh Đại Học Khoa Học Saigon đã từ trần tại Toronto ngày 1 tháng 12 năm 2009 .
Nhóm Giảng Viên và Học Trò của Đại Học Khoa Học SàiGòn Thành Kính Phân Ưu cùng cô Thu Vân và gia Đình của thầy Bùi Thức Thủy và cầu xin hương linh thầy siêu thoát , sớm về miền lạc cảnh .
 
Bui Thức Thủy biography

 ---------------------

 * Nhóm cựu SV Khoa Học Saigon xin chia buồn với bạn Nguyễn Huy Hoàng (Xuân Lôc- Germany ) và gia đình về sự ra đi của bác trai Guise Nguyễn văn Hai ở Melbourne ngày 19 11 2009. Cầu xin linh hồn của Bác mau sớm về nước chúa.

 -----------------------------

Được tin bạn Nguyễn Thanh Hùng cựu sinh viên đại học KhoahọcSàiGòn , khoa Sinh đã từ trần tại Melbourne ngày 12-10-2009 .
  Nhóm cựu SV Khoa Học Sài Gòn thành kính phân ưu cùng gia quyến và  mong bạn sớm yên nghỉ nơi cõi vĩnh hằng

 -----------------------------       

* Nhóm cựu SV Khoa Hoc Saigon xin chia buô`n với Huỳnh Thị Thu Vân va gia đinh ở Melbouren vê` sư mất mát của Bác trai. Cầu xin linh hồn của Bác mau về cõi Phật

--------------------------------- 

Đươc tin Thân mẫu, nhạc mẫu của các thầy Hồ văn Hòa, thầy Hồ Ngọc Nhẫn , Trương thị Liên đã từ trần tại Saì Gòn, hưởng thọ 92 tuôỉ. Nhóm Giảng Viên và Học Trò của Đại Học Khoa Học SàiGòn Thành Kính Phân Ưu cùng Gia Đình thầy Hòa, cô Liên.
 Cầu xin linh hồn của Bà mau sớm siêu thoát  về miền lạc cảnh.

 ------------------------------

Được tin Giáo Sư Trần Kim Thạch,  Khoa Địa Chất Đại Học Khoa Học  SaiGon đã từ trần tại SàiGòn ngày 28 tháng 7 năm 2009 .
Nhóm Giảng Viên và Học Trò của Đại Học Khoa Học SàiGòn Thành Kính Phân Ưu cùng Gia Đình của Giáo Sư Trần Kim Thạch và cầu xin hương linh Giáo Sư siêu thoát , sớm về miền lạc cảnh .

 --------------------------------

 Nhóm cựu SV Khoa Học Saigon xin chia buồn với bạn Võ thị Trang và gia đình về sự ra đi của Bác trai. Cầu xin linh hồn của Bác mau sớm về cõi vĩnh hằng.

 ---------------------------------------

Nhóm cựu SV Khoa Hoc Saigon xin chia buồn với bạn Ngô Phước Hậu và gia đinh vê` sự ra đi của Bác gaí tại VN. Cầu xin linh hồn của Bác mau sớm về cõi vĩnh hằng.

------------------------------------------- 

 Được tin Nhạc phụ bạn Nguyễn Thiện  Kế  đã từ trần  ở Việt Nam
Xin thành kính phân ưu cùng tang quyến và nguyện xin vong   linh  Bác  sớm về cõi  Vĩnh Hằng .

                           Nhóm cựu SVKHSài Gòn

------------------------------------------
 Được tin bạn Ly Vinh Thông cựu sinh viên đại học KhoahọcSàiGòn , khoa hoá đã  từ trần ngày 20-6-2009 .
   Thành kính phân ưu cùng gia quyến và mong bạn sớm yên nghỉ nơi cõi vĩnh hằng

---------------------------------------


* Nhóm cựu SV Khoa Hoc Saigon xin chia buô`n với ban Trần thi Lan Hương va gia đinh ở Sydney vê` sư mất mát của Bác trai. Cầu xin linh hồn của Bác mau về cõi Phật

 

------------------------------------------

   * Nhóm cựu SV Khoa Hoc Saigon xin chia buô`n với ban Pham Kim Hoằng va gia đinh ở California vê` sư mất mát của Bác trai. Cầu xin linh hồn của Bác mau về cõi Phật

-----------------------------------------

 

 

 

Đuoc tin Giáo Sư Cao Xuân Chuân Phòng Nguyên Tử Đại Học Khoa Học SaiGon đã từ trần tại Pháp ngày 18 tháng 5 năm 2009 .
Nhóm Giảng Viên và Học Trò của Đại Học Khoa Học SG Thành Kính Phân Ưu cùng Gia Đình của Giáo Sư Cao Xuân Chuân và Cầu Xin Hương Linh Giáo Sư siêu thoát , sớm về miền lạc cảnh . 

  ----------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Comments