Nỗi Buồn Thiên Thu... Đoàn Xuân Liêm


 

Nỗi Buồn Thiên Thu


 

Tưởng nhớ Thầy Đinh Văn Hoàng
Châu Úc sang thu vừa trở lạnh

Lá vàng lay động, khói hương bay

Thẫn thờ trên NET trường Khoa Học

Một ánh sao rơi, vĩnh biệt Thầy


Thiên tai đây đó nhuốm thê lương

Trong n
ước dâng cao nỗi chán chường

Đau đớn thấy người trong cõi chết

Ân tình đã thắng trước tang thương


Thầy mất, trò xưa giờ ly tán

Lòng buồn tan nát hết tâm can

Tiếng chuông ngân nấc từng cơn lạnh

Thương tiếc Thầy đi, lệ dâng tràn


Nhắc đến thuở xưa, lúc sinh tiền

Cuộc đời Sinh Hóa sống như tiên

Sài Gòn - Thủ Đức, Thầy giảng dạy

Kỷ niệm vui buồn mãi liên miên


Mới mùa đông trước vui sum họp

Cạn chén, cụng ly uống no say

Tri kỷ ngậm ngùi đêm quyến luyến

Trao câu thăm hỏi biết ơn Thầy


Xin nối vòng tay khắp năm châu

Hướng về nước Pháp ngẩn ngơ sầu

Tiếc thương Thầy đã, lòng rưng lệ

Nức nở buồn vương mãi trong đầu


Thầy về vui vẻ chốn bồng lai

Trách nhiệm còn đang nặng trên vai

Thắp nén hương trầm lên khấn vái

Thiên thu một cõi nhớ thương hoài


Minh Tri