Danh Sách Phúng Điếu Thầy Đinh Văn Hoàng

 
STT  Danh sách  Đại-học Khoa-học Sài-gòn phúng điếu Giáo-sư Đinh văn Hoàng 
1 GS Nguyễn ngọc Sương( Hữu cơ) GS Phùng Trung Ngân 
2 GS Trần An Nhàn GS Phạm Hoàng Hộ
3 GS Phạm Hữu Hiệp GS Nguyễn văn Hoàng( Vô Cơ)
4 Huỳnh Khắc Hoàng (Sinh Hóa)            Đặng Vĩnh Thanh (Sinh Lý)
5 Trần Hữu Chí (Sinh Hóa)                      Chu Ngọc Thủy (Thực Vật)  
6 Nguyễn hữu Tính (Hóa Lý)  Đổ Quang Thọ (Hóa Vô Cơ)
7 Thanh Lâm - Mỹ Phương (Điện tử)      Nguyễn thị Ngọc Hồ (Động Vật
8 Lưu thị Bạch Tuyết (Sinh Hoá)            Huỳnh văn Công (Điện tử)
9 Bình Phương – Thanh Hải                    Nguyễn Đức Tiến (Địa Chất)  
10 Trúc Đỉnh - Lệ Chi (Hoá Vô cơ)          Tôn Thất Long (Toán)
11 Đức Diên – Kim Chi                             Nguyễn văn Khiêm (Thực Vật)
12 Tiết - Hạnh Huỳnh Nguyễn Thi Huyên
13 Lam Chanh Đao+ Lam Thanh Thủy Ngô Phước Hậu  
14 Vũ Thi Tuyết Lê Học Lãnh Vân
15 Nguyễn Kim Anh (Thực Vật)               Phạm Ngọc Sáng
16 Cao Xuân An (Vật lý)                           Chu Tiểu Nguyệt ( Sinh Hoá)  
17 Bùi Huy Bình (Động Vật)                     Phạm Tùng Chi ( Hóa Lý )
18 Nguyễn thị Phương Anh (Động Vật)     Trần Thị Hường ( Sinh Lý )
19 Lê thị Thu Vân (Hoá Hữu Cơ)              Nguyễn Văn Vương ( Thực Vật)
20 Lê văn Mão (Sinh Hóa)                         Đoàn Xuân Liêm
21 Hà Ái Quấc (Sinh Hóa)                         Phạm Hữu Nghĩa + Trần Phong Thủy
22 Nguyễn Thúc Soạn                               Lâm Trong Nghiêm
23 Phan Long Ánh+ Luong Anh Tuan    Trần Thi Minh Châu + Huấn
24 Vũ Bích Liên+ Luong Kim Quang Hoàng Dân
25 Nguyễn Tấn Thọ Phan Ngọc Phượng
26 Nguyễn Cơ Quang Đỗ Yên Sơn
27 Nguyễn Đặng Mỹ Đinh Thanh Liêm
28 Nguyễn Thu Hà Tiền Lạc Quan 
29 Nguyễn Kim Đoan Tiền Anh Thơ
30 Lý Kim Long Nguyễn Văn Vỹ
31 Đàm Thanh Vinh Truong Tuyet Phuong
32 Nguyễn Đức Thuần Đặng Tùng Hương
33 Nguyễn Bích Vân Nguyễn Đăng Lợi
34 Nguyễn Hồng Thu Nguyễn Quí + Xuan Phương
35 Lê Thi Bích Thủy Ngô Ánh Tuyết
36 Lâm  Thu Hương Võ Lệ Chi
37 Trần Xuan Nhan + Thuy Liễu Phaạm Quốc Bảo
38 Cao Thi Kim Hoàng Nghiêm Xuân Phúc
39 Trần Việt Hưng Lê Thị Hiền
40 Nguyễn Tiến Dũng Phạm Thanh Bình
41 Trần Thị Bạch Tuyết Lê Văn Tốt ( Đia Chất)
42 Trinh Kim Ngân Huỳnh Thi Thu Vân
43 Nguyễn Hồng Nhân Nguyễn Kim Vân
44 Nguyễn Hải Phạm Thi Dung
45 Trần Anh Dũng  Bành Hỗ Long
46 Võ Như Nguyện Nguyễn Kim Tân
47 Trần Anh Tú Trần Thu Vân
48  Huỳnh Văn Cẩm Phạm Thi Hạnh
49  Đoàn Thúy Hằng+ Đoàn Tú Lê Phụng Võ
50 Nguyễn Xuân Thi Hương Nam
51 Nguyễn Kim Sơn Châu Xuân Hùng
52 Nguyễn thị Xuân Mai (Hoá Hữu Cơ)                          Từ Hòa Ái
53 Huỳnh Thi Nhạn ( Hóa Hữu Cơ ) Trương Như Tuấn
54 Võ Hoàng Ân                                         Trần Ngọc Hiệp
55 Nguyễn Thanh Cần  Nguyễn Thi Tín Nữ
56 Ngô Mỹ Phuong  Nguyễn Minh Tâm
57 Phan Quang Lương  Trần Hữu Trí
58 Lương Dưong  
59 Nguyễn Đình Chiến  
60 Vũ Lan Hoa  
61 Đinh Thế Vĩnh  
62 Bùi Minh Tâm  
63 Từ Kim Thịnh + Lê Ngoc Hưng  
64 Nguyễn Cẩm Hồng  
65 Từ Thị Mai Chi  
66 Vũ Phan Quang + Thủy  
67 Vũ Cong Minh  
68 Huỳnh Kim Phương  
69 Hoàng Thi Châm  
70 Đinh Ngọc Báu  
71 Vũ Thắng  
72 Nguyễn Thanh Hằng  
73 Trần Ngoc Diệp  
74 Nguyễn Thi Vàng  
75 Nguyễn Mạnh Tuấn  
76 Vân Seyama  
77 Lê Thi Kiểm
78 Trần Đức
79 Trần Quang Dư
80 Đạt Võ
81 Phan Kim Phẩm
82 Ngô Văn Nhã  
83 Bach Lan + Tiên  
84 Vũ Quang Lương  
85 Liễu Oregan  
86 Nguyễn Thông Minh  
87 Trần Đình Tuấn  
88 Phạm Kim Hoằng  
 89  Đỗ Tấn Nam  
 90  Nguyễn Trung+ Lê Thu Hương