Điếu Văn đưa tiễn Giáo Sư Phạm Hoàng Hộ


 Kính thưa Chị Giáo Sư Phạm Hoàng Hộ,

Kính thưa Tang Quyến,

Tôi xin đại diện các bạn cựu giáo chức thuộc nhiều Ban trường Đại Học Khoa Học Saigon, thành kính chia buồn cùng Chị GS Hộ và Tang Quyến.

Giáo sư Phạm Hoàng Hộ ra đi vĩnh viển, để lại rất nhiều thương tiếc cho các đồng nghiệp và học trò củ của GS, chẳng những tại trường Khoa Học Đại Học Saigon mà GS Hộ là GS thực thụ trong nhiều thập niên, mà cả tại trường Sư Phạm Saigon và Viện Đại Học Cần Thơ mà GS Hộ là Viện Trưởng Sáng Lập Viên.

Tôi có hân hạnh biết GS Hộ trước năm 1975 tại Saigon. GS Hộ là một giáo chức đại học rất tận tụy với thiên chức giãng dạy cho sinh viên và là một khoa học gia nổi tiếng với những công trình khoa học thực vật.  GS Hộ là một người hiền hậu, hết sức cương trực và có thái độ nhân bản rất đáng kính phục.

Rất tiếc, sau năm 1975, những người tài đức như Giáo Sư Phạm Hoàng Hộ và Giáo Sư Lê Văn Thới, những Vị « như cá nằm trên thớt» đả bị « người ta» chỉ muốn lợi dụng mà không biết trọng dụng nhân tài đúng mức. Nhưng điều mà tôi biết được sau này là các Vị Giáo Sư đó luôn luôn giữ được tánh cương trực bất khuất trong hoàn cảnh hết sức khó khăn đó.

Tôi gặp lại Giáo Sư Hộ khi GS qua Canada đả tuổi già thân yếu, nhưng GS Hộ vẩn muốn hoàn tất các bộ sách khão cứu « Cây cỏ Việt Nam » và « Cây có Vị Thuốc ở Việt Nam ». Các công trình đó sẻ hết sức quí giá cho Việt Nam trong nay mai vì hiện tại các viện nghiên cứu quốc tế  đang dựa trên cây cỏ để chẵng những bào chế thuốc mới mà còn có thể sản xuất nhiều nhiên liệu, vật liệu và hóa chất mà nhân loại đang cần dùng.

Một điều mà chúng tôi hết sức cảm động và cho rằng GS Hộ là người rất may mắn, là  những lúc sau này, GS Hộ được Chị GS châm sóc rất tận tụy trong tình thuơng của người Vợ rất đảm đương và yêu chồng.

Trong niềm thương tiếc vô biên, chúng tôi xin nguyện cầu Hương Linh Giáo Sư Phạm Hoàng Hộ sớm được phiêu diêu về miền Cực Lạc.

                              Montréal, ngày 5 tháng 2 năm 2017

                                        Lê Văn Mão,

                             Professor Emeritus, Đại Học Concordia,

                             Montréal, Québec, Canada