Cáo Phó From Gia đình Thầy Phạm Hoàng Hộ


 CÁO PHÓ


Chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin cùng thân bằng quyến thuộc gần xa
Chồng, Cha, Ông, Anh, Bác, Cậu, Chú của chúng tôi là:


Giáo sư  Phạm Hoàng Hộ

Sanh năm K Tỵ 1929
Tại An Bình, Cần Thơ, Việt Nam
Từ trần ngày Mùng Hai tháng Giêng năm Đinh Dậu

Nhằm ngày 29 tháng Giêng năm 2017
Tại Montréal, Canada 
Hưởng thọ 89 tuổi.


Linh cữu được quàn taị:
Magnus Poirier, 6825 rue Sherbrooke Est, Montréal, Québec

Lễ đọc điếu văn vào lúc 14:00h

ngày Chủ nhật 5 tháng Hai năm 2017
(Thăm viếng từ 16:00h đến 19:00h cho những quý khách không thể dự lễ đọc điếu văn)


Lễ di quan vào ngày Thứ Hai 6 tháng hai  2017, lúc 9:00 sáng


TANG GIA ĐỒNG KHẤP BÁO

 

Vợ: Ngô Hồng Nga

và các con, các cháu.