Chia buồn của thầy cô Khoa Học với thầy Phạm Hoàng Hộ


 

Điếu Văn đưa tiễn Giáo Sư Phạm Hoàng H

                    

Chia buồn của thầy cô Khoa Học với thầy Phạm Hoàng Hộ


Cáo Phó From Gia đình Thầy Phạm Hoàng HộThư from cô Lê Thi Thu Vân, phu nhân thầy Bùi Thức Thủy:

--------- Forwarded message ----------
From: Thu Van Le Date: 2017-01-31 0:58 GMT+11:00
Subject: Thầy Hộ
To:

Xin đau đớn báo tin cùng các anh chị: Thầy Phạm Hoàng Hộ vừa từ trần lúc 10:30 PM ngày chủ nhật 29/1/2017 tại Montreal. Thầy ra đi rất nhẹ nhàng trong vòng tay của Cô và gia đình. Lễ phát tang được định vào thứ bảy,tại Magnus Borier 6825 sherbrooke E. Lể viếng vào chủ nhật 5/2/2017 và hỏa thiêu ngày thứ hai 6/2/2017.
Xin thành Tâm cầu nguyện cho Thầy sớm về cửa Phật.
Tôi đang bối rối và không có đủ email của gia đình Thực Vật, xin các anh chị vui lòng chuyển tiếp tin buồn này. Xin cám ơn.


Email chia buồn ca thầy Cao Xuân An

From: xuan an cao 

Date: 2017-01-31 3:09 GMT+11:00
Subject: Re: Thầy Phạm Hoàng Hộ đã ra đi


Thành kính phân ưu cùng gia đình GS Phạm Hoàng Hộ và cầu chúc hương hồn GS sớm tiêu diêu nơi cực lạc.
Cao Xuân An


Email chia buồn cthầy Phạm Quốc Kiệt

---------- Forwarded message ----------
From: Pham Quoc Kiet
>
Date: 2017-01-31 6:56 GMT+11:00
Subject: THANH KINH PHAN UU
To: lechivo@gmail.com


Vo cung thuong tiec va thanh kinh phan uu cung gia dinh Thay  PHAM HOANG HO, cau nguyen cho linh hon cua Thay som tieu dieu mien Cuc Lac !

Luon nho ve Thay!

Pham Quoc Kiet


Email chia buồn ca thầy Huỳnh Văn Công

From: Van Cong Huynh 
Date: 2017-01-31 1:17 GMT+11:00
Subject: Re: Thầy Phạm Hoàng Hộ đã ra đi


Thanh kinh phan-uu cung gia-dinh cua GS Pham Hoang Ho, va kinh chuc GS som ve mien Cuc-Lac.

Nay kinh,
Huynh Van Cong, Emeritus


Email chia buồn ca thầy Lê Vân Tú

---------- Forwarded message ----------
From: <levantu@nhacviet-ucchau.com>
Date: 2017-01-31 10:07 GMT+11:00
Subject: Re: Tin Buồn - Thầy Phạm Hoàng Hộ đã qua đoi

Thành kính phân ưu cùng gia đình Giáo Sư Phạm Hoàng Hộ. 
Nguyện cầu hương linh Giáo sư Phạm Hoàng Hộ sớm siêu linh miền Tịnh Độ.

Gia đình Lê Vân Tú
Canberra


Email chia buồn của cô Trần Huê

---------- Forwarded message ----------
From: Tran Hue
Date: 2017-01-31 11:10 GMT+11:00
Subject: Re: Chia buồn của thầy cô Khoa Học với thầy Phạm Hoàng Hộ và gia đình


Kính thưa gia đình Thày 
Phạm Hoàng Hộ,

Được tin Thày Phạm Hoàng Hộ vừa từ trần ngày chủ nhật 29 tháng 1 tại Montreal.

Huê vô cùng thương tiếc và tưởng nhớ  Giáo sư  Phạm Hoàng Hộ Đại học Khoa Học SàiGòn.

Xin thành kính phân ưu cùng gia đình Thày Phạm Hoàng Hộ.

Cầu xin hương linh thầy Phạm Hoàng Hộ sớm được siêu thoát về miền Cực Lạc.

Thành kính phân ưu.

HuêEmail chia buồn ca cô Huỷnh Thị Nhạn

From: Huynh Thi Nhan
Date: 2017-01-31 14:54 GMT+11:00
Subject: RE: Thầy Phạm Hoàng Hộ đã ra đi


Thành kính Phân Ưu cùng gia đình Thầy Phạm Hoàng Hộ, cầu xin Hương Hồn Thầy được sớm về cỏi Niết Bàn.

 

Học Trò Thầy Phạm Hoàng Hộ- SPCN 1964

 

Huỳnh thị Nhạn


Bài thơ chia buồn của thầy Trần Hữu Chí                          Thầy PHẠM HOÀNG HỘ

   « Cây Cỏ Việt Nam » Xuân nay rủ lá

    Khóc Thầy ta đã vĩnh viễn ra đi,

     PHẠM HOÀNG-HỘ tên Thầy ghi sử sách

     « Sinh Học Thực Vật » công Thầy giảng dạy

     KHOA HỌC SÀI-GÒN, mãi mãi ghi ơn.


 Thầy PHẠM HOÀNG-HỘ

          mất ngày 29/1/2017,  Xuân Đinh Dậu

Email chia buồn ca thầy Nguyễn Thúc Soạn

From: Nguyễn Thúc Soạn 
Date: 2017-01-31 3:15 GMT+11:00

Thành kính phân ưu cùng gia đình Thầy . Cầu xin hương hồn Thầy sớm phiêu diêu nơi miền Cực lạc
Nguyễn thúc Soạn
Canada

Email chia buồn ca thầy Nguyễn Đức Tiến

From: Nguyen Duc Tien <>

Date: 2017-01-31 17:14 GMT+11:00

Subject: Re: Chia buồn của thầy cô Khoa Học với thầy Phạm Hoàng Hộ và gia đình


​Chia buồn với gia đình GS Phạm Hoàng Hộ và đại gia đình Khoa Học Sài-gòn

Nhớ thương một vị Thầy với tất cả lòng biết ơn và kính phục. 

Hoang Phong Nguyễn Đức Tiến


Email chia buồn ca thầy Nguyễn Viêt Đức

---------- Forwarded message ----------
From: Nguyễn Viết Đức, Research on the Whole Health Environment, Worldwide <bandaoduc.healthresearcher@gmail.com>
Date: 2017-01-31 17:42 GMT+11:00
Subject: Re: Chia buồn của thầy cô Khoa Học với thầy Phạm Hoàng Hộ và gia đình


​Kính Thưa Bà Giáo Sư Phạm Hoàng Hộ, và Quý Anh Chị:
Hôm nay là ngày mùng 4 Tết Âm Lịch, là ngày mà người VN mình tiển Ông Bà Về Trời, nơi Thánh Địa cõi Cực Lạc. Chúng ta nhận được tin GS Hộ ra đi vào lúc nầy mang ý nghĩa và giá trị đặc biệt của ngày hôm nay: "Ngày cúng để tiển đưa Vong Hồn Ông Bà, Người Thân Thương đã quá Cố Về Trời." 

Thưa Bà GS Phạm Hoàng Hộ & Quý Anh Chị: Trong bất cứ cuộc chia ly nào cho dù vui hay buồn thì giữa kẻ ở, người đi ai ai cũng buồn cả.  Trong niềm tin chết chưa phải là hết mà là bước một bước kế tiếp sang giai đoạn khác của sự sống mới do sự an bài sắp đặt của Tạo Hoá. Trong niềm tin đó, kính xin Quý Anh Chị hảy cùng tôi cầu nguyện Đấng Tạo Hoá an bài để Giáo Sư Hộ được tái sanh nơi Thánh Địa hưởng tất cả phúc lộc thọ mà người đã tạo ra, đầu tư khi còn tại thế.
Trong suốt thời gian hiện diện trên thế gian nầy, GS Hộ đã hoàn thành Mỹ Mãn bổn phận và trách nhiệm một nhà giáo, một nhà khoa học với Đức Độ & Tài Năng Thiên Phú để phục vụ nhân loại nơi người sanh ra và lớn lên. Theo gương GS Phạm Hoàng Hộ tin rằng Anh Chị và tôi không làm hổ danh người Anh đi trước. 
Kính cẩn cầu nguyện. 


Email chia buồn ca thầy Nguyễn Văn Vương

---------- Forwarded message ----------
From: Vuong van Nguyen <>
Date: 2017-01-31 23:57 GMT+11:00
Subject: Re: Fwd: THẦY PHẠM HOÀNG HỘ from thầy Trần Hữu Chí
To: lechi vo <lechivo@gmail.com>

Vô cùng thương tiếc Giáo sư Phạm Hoàng Hộ, người Thầy kính yêu của chúng tôi. Tôi luôn ghi nhớ sự day dỗ của Thầy ở Ban Thực Vật, Đai Học Khoa Học SàiGòn.

Nguyễn Văn Vương và Lê Chi


Email chia buồn ca thầy Nguyễn Huy Đức, Nguyễn Đình Sinh và cô Nguyễn Thị Hờn
---------- Forwarded message ----------
From: Sinh Nguyen <sinhnga83@yahoo.com>
Date: 2017-02-01 7:01 GMT+11:00
Subject: Phân ưu!
To: lechi vo <lechivo@gmail.com>
Cc: "acanac.net" <hoagkim@gmail.com>, Thi Hon Nguyen <thihon@videotron.ca>


   Chúng em xin thành kính chia buồn cùng Cô Hộ và gia đình.  Thành tâm cầu nguyện hương hồn Thầy sớm vãng sanh cực lạc quốc.  Công ơn dạy dỗ của Thầy chúng em không bao giờ quên.

gd Nguyễn huy Đức
gd Nguyễn đình Sinh
gd Nguyễn thị Hờn


Email chia buồn ca cô Kim Anh


---------- Forwarded message ----------
From: <kimanh.hangoc@sfr.fr>
Date: 2017-02-01 1:58 GMT+11:00
Subject: Tr: Trans. : Phan uu cung gia dinh Thay HO
To: vanthuybui@hotmail.com
Cc: quockietpham@aol.fr, ngocthuychu@gmail.com, lechivo@gmail.com, tanvong@gmail.com

Thân gi Thu Vân  ,

Moi viêc nhờ TV thay mt Ban Thc Vât , đng ra phân ưu cùng Cô PHHô

và gia đình của Thầy Hộ. Xin thành thật cám ơn TV. Tổn phí bao nhiêu, chúng tôi xin hoàn lại cho TV. Cầu xin Ơn Trên, Trời Phật phò hộ cho linh hồn Thầy sớm tiêu diêu nơi cõi Niết Bàn, chốn Bồng Lai Tiên Cảnh. Xứng đáng với những hy sinh cao đẹp của cuộc đời Thầy nơi trần thế.

Mỗi lần nhắc đến Thầy, tôi rưng rưng nước mắt muốn khóc. Thấy thương Thây quá!


   Kim Anh


Email chia buồn ca thầy cô và học trò trong Ban Thực Vật  Vit Nam

Expéditeur: "Tuyett@gmail.com" <tuyetmai8@yahoo.com>
Date: 31 janvier 2017 à 14:15:50 UTC+5:30
Destinataire: 
Objet: Thanh kinh phan uu
Đươc tin Thầy Phạm Hoàng Hộ đã mát tại Montrela. Tất cả Thầy cô và Học trò trong Ban Thực Vật ở VN (g/d TV)
Thành kính gởi lời chia buồn cùng cô và gia đình Thầy. 
Nguyện cầu hương linh thầy sớm an nghĩ nơi cõi Niết Bàn. 
Thầy cô và Học trò thành kính phân ưu:

1- Thầy Lê Công Kiệt 
2- Cô Tô Ngọc Anh
3- Thầy Nguyễn Thanh Tùng
4- Đinh Thi Xuân
5- Tran Van Hung
6-  Huỳnh Thị Ngọc Nhạn
6- Vo Kim Tien
7- Nguyen Van Ut
8- Vo Thanh Van
9- Mai Thị Tuy
ết
10. Th
ầy NGuyên Văn Vương
11. Thầy Lê Văn Công và cô Chu Tiểu Nguyệt

Email chia buồn ca thầy Bùi Huy Bình 


---------- Forwarded message ----------
From: Bui Huy Binh <bhuybinh@yahoo.fr>
Date: 2017-02-01 13:05 GMT+11:00
Subject: Xin nhập danh sách chia buồn


Thành kính phân ưu cùng gia đình Giáo Sư Phạm Hoàng Hộ. 
Nguyện cầu hương linh Giáo sư Phạm Hoàng Hộ sớm siêu linh về cõi Niết Bàn


Email chia buồn ca thầy Nguyễn Thanh Khuyến


---------- Forwarded message ----------

From: >

Date: 2017-02-01 22:04 GMT+11:00

Subject: Thu chia buon thay Pham Hoan Ho

To: lechivo@gmail.com


Anh Phạm Hoàng Hộ thương mến,

Tôi và nhà tôi bàng hoàng nhận được tin anh qua đời. Anh ra đi để lại trong lòng các bạn, các học trò của anh, hình ảnh một nhà nghiên cứu với những đóng góp to lớn cho Cây cỏ Việt Nam. Một người thầy tận tụy với việc đào tạo thế hệ trẻ. Một người bạn hiền lành với nụ cười hồn nhiên mà tôi không thể nào quên được Cầu mong hương linh anh sớm tiêu diêu nơi lac cảnh


Nguyễn Thanh Khuyến


Email chia buồn ca cô Phương Anh và toàn ban Động Vật


---------- Forwarded message ----------

From: >

Date: 2017-02-02 4:12 GMT+11:00

Subject: Phân ưu thầy Phạm Hoàng Hộ

To: lechivo@gmail.comToàn Ban Động Vật ĐHKHSG xin chân thành chia buồn cùng gia đình thầy Phạm Hoàng Hộ và nguyện cầu thầy sớm về an nghỉ nơi miền cực lạc


Email chia buồn ca cô Nguyễn Thị Hờn


---------- Forwarded message ----------

From: Thi Hon Nguyen 

Date: 2017-02-02 9:49 GMT+11:00

Subject: Chia buồn

To: lechi vo <lechivo@gmail.com>


Thưa cô Hộ,


Em và Kiệt buồn hết sức khi đọc tin Thầy mất, người mà mình vô cùng thương yêu và quí trọng đã vĩnh viễn ra đi, biết là như vậy thì Thầy đã yên rồi, nhưng làm sao khỏi buồn khi tụi em không có mặt để được đưa Thầy đến nơi an nghĩ cuối cùng, để được nhìn mặt Thầy lần cuối, để được ôm Cô và các em nói lời cảm thông trước cái tang lớn này, tang không riêng cho gia đình Cô mà của tất cả các học trò ban TV  trường Đại Học Khoa Học Saigon nói riêng và của tất cả các em sinh viên học sinh yêu cây cỏ của nước Việt Nam nói chung.

Nhắc đến Thầy là lòng em dâng đầy xúc cảm, nghĩ đến lòng say mê khoa học, yêu nước, lo cho đám sinh viên học sinh mai hậu, kèm theo tánh giản dị, chân thật và nhất là yêu vợ cho đến cuối đời. Ông Thầy em lúc nào cũng " nịnh vợ", mà cô cũng xứng đáng để cho Thầy nịnh lắm!

Lời cuối là gia đình em xin chúc cho Thầy được an vui miền lạc cảnh khi xa Cô, người vợ mà Ông say mê, nể nang; chuyện siêu thoát thì tụi em tin là chắc chắn rồi, Ông Thầy dư điểm đậu!

Ông Thầy sẽ phò hộ cho Cô sớm qua được hồi khó khăn này.


Thương mến, Hờn Kiệt và hai con An Vinh.Email chia buồn ca thầy Chu Phạm Ngọc Sơn


---------- Forwarded message ----------

From: 

Date: 2017-02-04 3:17 GMT+11:00

Subject: Fwd: chia buồn với chị Hộ và gia đình

To: lechi vo <lechivo@gmail.com>RÁT XÓT XA KHI ĐƯỢC TIN ANH ĐÃ MẤT. KÍNH GỬI ĐẾN CHỊ PHẠM HOÀNG HỘ VÀ TOÀN GIA ĐÌNH  LỜI CHIA BUỒN SÂU SẮC NHẤT TỪ ĐÁY LÒNG CỦA TÔI VÀ ÁNH.

THÀNH KÍNH CHIA SẼ NHỮNG MẤT MÁT RẤT LỚN CỦA GIA ĐÌNH, NGUYỆN CẦU HƯƠNG HỒN ANH SỚM VỀ CÕI VĨNH HẰNG.