Cáo Phó From Gia đình Thầy Lê Ngọc Minh


 


Cáo phó


Gia đình chúng tôi lấy làm đau đớn báo tin


ông Lê Ngọc Minh


giáo sư


cựu nhân viên giảng huấn Viện Đại Học Dalat


đã mệnh chung


ngày 08-03-2017 (nhằm ngày 11 tháng 2 năm Đinh Dậu âm lịch)


hưởng thọ 75 tuổi


 


Bà quả phụ Lê Ngọc Minh nhũ danh Hồ Thị Huệ và con trai Lê Ngọc Tâm.Lễ an táng sẽ cử hành ngày Thứ Tư 15-03-2017 tại Pháp.


Comments