Cáo Phó Của Gia Đình Thầy Đinh Văn Hoàng 

Cáo Phó 

 

- Bà Đinh Văn Hoàng nhũ danh Phan Thị Thể 

- Đinh Thị Dung, Alain Renard và các con

- Đinh Bình, Nguyễn Đoan Trang và các con

- Đinh Thị Bích Mai, François Riche và các con

- Đinh Thị Bích Lan, Alain Bécart và các con  


 là vợ, các con và các cháu lấy làm đau lòng báo tin cùng thân bằng, quyến thuộc và môn sinh


Ông ĐINH VĂN HOÀNG


Nguyên Phó Khoa Trưởng Đại Học Khoa Học Sài Gòn

Nguyên Giám Đốc trường Cao đẳng Hoá Học TTQG Kỹ Thuật Phú Thọ

Giáo Sư:

Trường Đại Học Khoa Học Sài Gòn

Trường Đại Học Tổng Hợp TP HCM

Trường Cao Đẳng Hoá Học TTQG Kỹ Thuật Phú Thọ

Trường Đại Học Khoa Học Aix Marseille – Pháp    

Tiến Sĩ Khoa Học Sinh Hóa

 (Docteur ès Sciences en Biochimie)

Đại Học Aix Marseille – Pháp  

 

Đã tạ thế ngày 26 tháng 2 năm 2011 tại Antony (92 160) – Pháp. Hưởng thọ 86 tuổi.  


Lễ tang sẽ được cử hành vào ngày 04 tháng 3 năm 2011, vào lúc 14 giờ 45 tại Funérarium, 110 Rue de Châtenay, Antony 92160, và giáo-sư sẽ được an táng tại nghĩa-trang Antony.

 

CẦU XIN HƯƠNG LINH ĐƯỢC SIÊU THOÁT