Quỹ Tình ThươngQuỹ Tình thương (Tiền Úc )
Cô Nguyễn Thị Thu Đồng + thầy Tạ TrầnTấn (USA) 100 USD 145
Cô Nguyễn Thị Hờn - (Canada) 100 CAD 105
Phạm Công Trí + Liên 50
Nguyễn Ngọc Yến 50
Le Chí Hiếu + Nhàn gửi đợt 2 - 100 USD 145
Tiền Hôi Ngộ ở Paris dư 205 Euro 330
Huỳnh Thị Xuân Thu 30
Thầy cô Bùi Vĩnh Lập 80
Thầy Từ Hòa Ái 30
Nguyễn Hữu Lượng+Vân 30
Trần Thị Trọng 80
Tiền Anh Thơ (Brisbane) 30
Phạm Bích Thủy 30
Tiền Lạc Quan (Darwin) 30
Trần Hữu  Định + Thủy 30
Thầy cô Lê Duy Phước 30
Đặng Thị Mai + Dúi (Brisbane) 30
Phùng Thị Thanh + Trí (Brisbane) 50
Nguyễn Hải Vân (Brisbane) 30
Trần Thúy Nga 30
Cô Trần Thị Ninh 30
Huỳnh Văn Phúc (Floria - USA) 265
Nguyễn Thị Hồng Melbourne 30
Nguyễn Thu Lang+ Đức Phan 80
Thầy cô Vũ Đình Long (Brisbane) 30
Cô Thái Văn Tùng (Brisbane) 30
Nguyễn Kim Thanh, KimChi (Brisbane) 30
Nguyễn Quý + Phương 30
Nguyễn Nam Huấn +Châu 30
Nguyễn Văn Cung+ Thúy ( Thụy Sĩ ) 50
Đỗ Khắc Thông+Huệ 30
Nguyễn Kim Thanh + Đối 30
Đỗ Văn Thanh + Để 30
Nguyễn Kế Diễm Khanh + Biên (Brisbane) 100
 Dr. Tường Duy Long Dung 30
Howard Hoa Trần (Brisbane) 50
Đỗ Yên Sơn 30
Ngô Ánh Tuyết  30
Dương Xuân Phúc Cúc 30
Lê Thị Bạch Liên 30
Vũ Năng Hiền 30
Nguyễn Kim Tân  30
Hương Nam 30
Nguyễn Văn Vỹ Adelaide  30
Trương Tuyết Phương + Triêm 30
Dr. Bui Văn Tôn + Nguyệt  30
Phan Ngọc Phượng (Melbourne)  80
Đinh Thanh Liêm (Melbourne) 33.5
Trần Thu Vân + Điep 31.5
Võ Lê Chi +Quốc 50
Phan Dũng Tiến (USA) 67
Lâm Thu Hương (Canada) 100
Đinh Thế Vĩnh (USA) 41
Nguyễn Ngọc Quang (Canada) 50
Tiền phạt đi lên bus trễ Japan trip 35
Nguyễn Văn Phúc + Kim Chi 100
Lê Chí Hiếu + Nghiêm Thi Nhàn (USA) 135
Nguyễn Trần Thanh Hà Virginia (USA) 68
Thầy Chu Ngọc Thủy (France) 60
Thầy Lê Văn Thục 100
Thầy Trần Hữu Chí(France) 43
Thầy Nguyễn Thúc Soan(Canada) 30
Thầy Nguyễn Minh Tâm 100
Nguyễn  Lê Trang(USA) 40
Cô Lê Thị Thu Vân (Canada) 68
Nguyễn Ngọc Minh 50
Trần Cẩm Hồng(USA) 40
Thầy Lương Vinh Quốc Bửu 30
Thầy Lê Vũ Cường (USA) 68
Nguyễn Đức Minh Trí (Denmark) 50
Dr. Đặng Vũ Thúy Doan 30
Tiền cruise dư 125.02 USD - 28.8 (HienHongCucBinhHueThong) =96.22USD=125AUD+1.56Thư = 126.56  
126.56
Hoàng Văn Kim(Adelaide) 30
Nguyễn Phúc Tài (Brisbane) 50
Thu Oanh (Canberra) 30
Ngô Thu Lan 30
Phạm Thanh Bình 30
Chu Vân Nam 30
Lê Văn Jone +Dao 50
Nguyễn Ngọc Yến 30
Chu Vân Nam 30
Nguyễn Thành Danh Loan 30
Nguyễn Quý + Thúy Loan 30
   
   
Tổng cộng 4536.6
   
Chi phí   
Tiền gửi cô Võ Thị Tiễn (Viet Nam) 500
Tiền hoa Ba Tiền Lạc Quan (Darwin) 200
Tiền hoa Mẹ anh Đỗ Nam Biên (Brisbane) 200
Tiền hoa Nguyễn Văn Tiễn (Melbourne) 150
Tiền gửi giúp thầy Đặng Văn Thanh (Viet Nam) 200
Tiền hoa anh Vũ Trung Hiếu - gửi Thương Phế Binh (Brisbane) 200
Tiền hoa Mẹ chi Diễm Khanh (Brisbane) 200
Tiền hoa thầy Phạm Hoàng Hộ (Canada) 200
Tiền hoa bố Đinh Thanh Liêm (chia 1/2 với group Melbourne 100
Tiền hoa mẹ anh Vỹ (Adelaide) 200
Tiền quỹ cancer, con gái anh Tài tổ chức cho mẹ 100
Tiền hoa Nguyễn Kim Tân 200
   
Chi phi Tổng cộng 2450
   
Balance 2086.6