Quỹ Thiên ĐườngHuỳnh Thị Xuân Thu 30  
Thầy cô Bùi Vĩnh Lập 30  
Thầy Từ Hòa Ái 30  
Nguyễn Hữu Lượng+Vân 30  
Trần Thị Trọng 80 Thêm 50
Tiền Anh Thơ (Brisbane) 30  
Phạm Bích Thủy 30  
Tiền Lạc Quan (Darwin) 30  
Trần Hữu  Định + Thủy 30  
Thầy cô Lê Duy Phước 30  
Đặng Thị Mai + Dúi (Brisbane) 30  
Phùng Thị Thanh + Trí (Brisbane) 50  
Nguyễn Hải Vân (Brisbane) 30  
Trần Thúy Nga 30  
Cô Trần Thị Ninh 30  
Huỳnh Văn Phúc (Floria - USA) 265 200USD
Nguyễn Thị Hồng Melbourne 30  
Nguyễn Thu Lang+ Đức 30  
Thầy cô Vũ Đình Long (Brisbane) 30  
Cô Thái Văn Tùng (Brisbane) 30  
Nguyễn Kim Thanh, KimChi (Brisbane) 30  
Nguyễn Quý + Phương 30  
Nguyễn Nam Huấn +Châu 30  
Nguyễn Văn Cung+ Thúy ( Thụy Sĩ ) 50  
Đỗ Khắc Thông+Huệ 30  
Nguyễn Kim Thanh + Đối 30  
Đỗ Văn Thanh + Để 30  
Nguyễn Kế Diễm Khanh + Biên (Brisbane) 100 Thêm 50
 Dr. Tường Duy Long Dung 30  
Howard Hoa Trần (Brisbane) 50  
Đỗ Yên Sơn 30  
Ngô Ánh Tuyết  30  
Dương Xuân Phúc Cúc 30  
Lê Thị Bạch Liên 30  
Vũ Năng Hiền 30  
Nguyễn Kim Tân  30  
Hương Nam 30  
Nguyễn Văn Vỹ Adelaide  30  
Trương Tuyết Phương + Triêm 30  
Dr. Bui Văn Tôn + Nguyệt  30  
Phan Ngọc Phượng (Melbourne)  80 Thêm 50
Đinh Thanh Liêm (Melbourne) 33.5  
Trần Thu Vân + Điep 31.5  
Võ Lê Chi +Quốc 50  
Phan Dũng Tiến (USA) 67 50 USD
Lâm Thu Hương (Canada) 100 Thêm 50 CAD
Đinh Thế Vĩnh (USA) 41 30 USD
Nguyễn Ngọc Quang (Canada) 50 50 CAD
Tiền phạt đi lên bus trễ Japan trip 35 2900 yen
Nguyễn Văn Phúc + Kim Chi 100  
Lê Chí Hiếu + Nghiêm Thi Nhàn (USA) 135 100 USD
Nguyễn Trần Thanh Hà Virginia (USA) 68 50 USD
Thầy Chu Ngọc Thủy (France) 60  
Thầy Lê Văn Thục 100  
Thầy Trần Hữu Chí(France) 43 30 Euro
Thầy Nguyễn Thúc Soan(Canada) 30 30 CAD
Thầy Nguyễn Minh Tâm 100  
Nguyễn  Lê Trang 40 30 USD
Cô Lê Thị Thu Vân (Canada) 68 50 USD
Nguyễn Ngọc Minh 50  
Trần Cẩm Hồng(USA) 40 30 USD
Thầy Lương Vinh Quốc Bửu 30  
Thầy Lê Vũ Cường (USA) 68 50 USD
Nguyễn Đức Minh Trí (Denmark) 40 30 USD
Dr. Đặng Vũ Thúy Doan 30  
     
     
Tổng cộng 3105  
     
  3105  
Tiền hoa Ba Tiền Lạc Quan -200  
Tiền hoa Mẹ chi Diễm Khanh -200  
Tiền hoa Nguyễn Văn Tiễn -150  
Tiền gửi giúp thầy Đặng Văn Thanh  -200  
Tiền hoa anh Vũ Trung Hiếu - gửi Thương Phế Binh -200  
     
Balance 2155