Danh sách giúp cô Võ Kim TiễnDanh sách giúp đỡ cô Võ Kim Tiễn bị bệnh nặng ở VN
Tên Họ Quốc gia AUD CAD Euro USD VN
Tổng cộng tiền nhận được   2621 600 400 900 3500000
Quỹ Tình thương nhóm Khoa Học Sàigòn Khắp nơi trên thế giới 500        
Cô Trần Huê Australia 100        
Anh Lê Chí Hiếu  + Nghiêm Thị Nhàn 100 USD USA       100  
Trần Tấn Quốc + Lệ Chi Australia 100        
Cô Kim Anh sẽ gửi riêng 100 Euro France          
Thầy cô Chu  Ngọc Thủy  France     100    
Thầy cô Nguyễn Điền Thuận France     100    
Thầy cô Trần An Nhàn  France     100    
Trương Tuyết Phương Australia 50        
Anh Vũ Công Minh+WarWAr sẽ gửi thuốc USA          
Thầy Nguyễn Minh Tâm Australia 200        
Thầy Nguyễn Văn Vương Australia 100        
Cô Thầy Huỳnh T. Nhạn & Hà Dương Cự  100 USD USA 145        
Dr. Tường Duy Long + Dung Australia 200        
Chị Phạm Thị Minh Hưng 1 triệu đồng  Việt Nam         1000000
Thầy cô Tôn Thất Long + Đặng Bích Thủy France     100    
Đinh Thanh Liêm + Hiệp Australia 50        
Lê Văn John + Dao Australia 100        
Phan Ngọc Phượng Australia 100        
Trần Thúy Nga Australia 50        
Thầy Võ Hoàng Ân   100 USD USA       100  
Nguyễn Thị Hòa  USA 141        
Lâm Thu Hương  Canada   100      
Nguyễn Ngọc Quang  Canada   100      
Thầy Cao Xuân An France         2500000
Thầy Lữ Anh Tú Belgium 78        
Thầy cô Bùi Vĩnh Lập Australia 50        
Anh Nguyễn Phúc Tài Australia 50        
Lê Thị Bạch Liên Australia 50        
Trần Kim Ngôn (Nguyễn Chiến) 100 USD USA       100  
Phạm Công Trí + Liên Australia 50        
Nguyễn Ngọc Nga + Hiển 100 USD USA       100  
Cô Trần Thị Hường Australia 100        
Nguyễn Kế Diễm Khanh + Biên Australia 50        
Thầy Trần Hữu Chí France 157        
Cô Lê Thị Thu Vân Canada   200      
Cô Nguyễn Thị Hờn Canada   100      
Thầy Nguyễn Thúc Soạn Canada   100      
Cô Nguyễn Thị Thu Đồng + thầy Tấn   USA       100  
Thây Nguyễn Đình Sinh + Nga    USA       200  
Cô Huỳnh thị Xuân Lan+ thầy Khánh USA       100  
Thầy Từ Hòa Ái Australia 100        
Anh Nguyễn Đức Quang + Xuân Đoài 100 USD USA       100  
Thầy Nguyễn Văn Út Nhỏ đã giúp cô trực tiếp Việt Nam          
Đỗ Hồng Phượng USA          
Chị Bảo Hồ Australia 100        
             
Tổng cộng tiền nhận được   2621 600 400 900 3500000
Currency   AUD CAD EURO USD VN 
 
Cô Kim Anh gửi tận tay cô Tiễn       100    
Thây  Út Nhỏ gửi tặng cô Tiễn