Nguyễn Chánh TrungNguyễn Chánh Trung
Gary Cooper - High Noon

Cha, Má

Bàn Chân                                                                          
Miền Đất Đỏ (1)

 

 

 
 Trở ra                 
Trang trước             Trang kế tiếp