Quán Paris ở Sài Gòn

Quán Paris ở Sài GònMưa đầu mùa Hạ, mưa như xưa!
Bạn đến gặp nhau giữa phố phường
Lá me không rủ tình không động
Sài Gòn bây giờ...mưa không thơ
 
Bạn hỏi nhau rằng ta đi đâu
Lang thang phố Huế hay hồ Gươm?
Sài Gòn có hết bao thi vị
Muốn hái sao trời, muốn hái trăng?
 
Nếu được, cho tôi một chút quen
Chếnh choáng hơi men với Hoàng Chương! *
Tránh xa một chút tình dân tộc
Để lửa hương nồng phút viễn du
 
Một chút Paris giữa Sài Gòn
Hồn Tây êm ả phủ trời Đông
Ngoài hiên trống vắng mưa giăng nhẹ
Trong quán men tình dấy mắt nhung
 
Cùng nhau nhắc đến một bài thơ
Ai viết cho ai ở Paris?
Mượn nước mưa rơi mờ mắt lệ
Lại trách Paris làm chia ly!
 
Sao cứ nhắc chi mãi Paris?
Sài Gòn cũng có những tình tan
Có bao hẹn ước như gió thoảng
Có những lời yêu ở đầu môi!
 
Ngày mai, bạn nhé cũng ngày mai
Chia tay bạn hỡi...lại chia tay!
Tôi về nhớ mãi chùm hoa giấy...
Nhớ lá  " Diêu Bông  " nhớ tình si.
 
 
Thân tặng Phương Mai, Vân Dung, Kim Lang
Sài Gòn, ngày 31 tháng 5 năm 2011
Lan Hoa

 

 


Trang trước                Trở về đầu trang                Trang kế tiếp