Kiếp Tha Hương Kiếp Tha HươngBạc trắng mái đầu ... mắt thấm cay

Mang kiếp di dân ... khổ cực đày

Ly hương viễn xứ ... hồn lưu lạc

Phiêu bạc hải hồ ... tay trắng tay...            

 

Lữ khách tang bồng .... vui chén say

Vi vu biển gió .... quên tháng ngày

Hoa chăn, nệm cỏ .... ru mộng điệp

Tỉnh giấc lưu đày ... lệ ngấn cay 

                    

Lặng ngắm mây chiều ... thờ thẩn bay

Tâm tư dâng mấy ... nỗi u hoài?

Sông Hương lờ lững ... đầy nhung nhớ

Núi Ngự ngàn năm ... vẫn đợi chờ

 

Tạm gửi hồn về ... trong giấc mơ

Như chiếc thuyền nan ... chẳng bến bờ

Dạt trôi, chìm nổi nơi ... xứ lạ

Tìm bóng quê cha ... đã khuất mờ?

 

Xuân nở , Ðông tàn ... cơn tỉnh say?            

Dầm sương dãi nắng ... sống qua ngày

Dăm ba sinh ngữ ... tìm cơm áo

Nhắm mắt tìm quên ... kiếp lưu đày?                 

 

Tiếng mẹ nằm lòng ... chẳng nhạt phai?

Quê hương ... ở đó ... thấy xa hoài?

Tha phương cầu thực ... nơi đất khách

Hiểu thấu lòng này .... ai với ai?

 

Bảy nổi, ba chìm ... kiếp tạm dung

Mây đen che kín ... lối tương phùng

Tằm ơi! xin gỡ ... tơ vương vấn

Ðể mối tơ lòng  ... thôi vấn vương

 

Thời thế cho nên ... ta thế này

Nỗi niềm riêng tỏ ... mấy ai hay?

Ðem thương ... nối nhớ ... dài xa thẳm 

Chín khúc tơ lòng ... vạn đắng cay                   

 

Ðất mẹ ... ta cùng vui buổi say

Dạt dào tình nghĩa ... ấm tim này

Bao năm đất khách ... bao năm nhớ        

Mong có ngày về ... tay nắm tay

 

TNT

 Trang trước                Trở về đầu trang                Trang kế tiếp