Huế Thương


 

Huế Thương

 


Huế thương  ... có dãy Ngự-Bình

Có thôn Vĩ-Dạ, có đàn Nam-Giao

Có đồi Vọng-Cảnh trên cao

Nhìn sang Ngọc-Trản núi cao hữu tình

 

Nguyệt-Biều, Gia-Hội, Hương-Bình

Thanh trà xanh trái  ... nặng cành trỉu đưa

Cột đình La-Chữ năm xưa

Hồi chuông Diệu-Đế buồn vương não lòng

 

Ngự-Viên hoa lá phủ trồng

Bóng nàng Tôn Nữ dạo lần gót sen

Phú-Cam làng nón thân quen

Kim-Long khách đến ... dùng dằng chẳng đi  

                        

Mưa trong nắng đục mần chi

Nước sông An-Cựu lững lờ nổi trôi

Nắng chiều xuyên hạt mưa rơi                        

Lưới chài cửa Thuận chập chờn gần xa

 

Dập dìu phố chợ Đông-Ba                 

Cấm-Thành bụi bám ... thềm dần rêu phong

Đầm sen hồ Tịnh thanh trong

Vân-Lâu, Hòn-Chén ... chạnh lòng người đi

 

Hàng thông Văn-Thánh xanh rì    

Chân chùa Linh-Mụ ... trống hàng điểm canh

Lá bàng Võ-Thánh thắm xanh

Bao-Vinh phố cổ ... khói mờ tỏa xa 

 

Long lanh bóng nguyệt trăng tà

Chòng chành sóng nước thuyền ai xuôi dòng

Hương-Giang  ... nước ngọc hòa trong           

Giọng hò điệu lý Nam-Ai não buồn

 

Cảnh-Dương sóng biển mưa nguồn

Phong-Điền hương nội ... quê mình là đây

Hải-Vân ... ẩn hiện chân mây        

Hương-Trà hiu hắt ... nỗi buồn chiều đông

 

Trường-Tiền nối nhịp tri âm

Thanh-Toàn cầu ngói ... ngõ về khuất xa 

Phú-Bài mây nước bao la

Kim Luông, Long-Thọ ... gửi trao chút tình                  

                              

Ðường về Cầu-Ðất quê mình

Ngàn trùng muôn dậm ... chim về tổ xưa

Làng quê, đất khách bao mùa

Hiền-Lương chốn cũ ... dạ lòng xót xa

 

Tuổi đời  ... bóng đã xế tà

Ngày về quê cũ  ... nhạt nhòa mờ sương

Dõi trông về chốn cố hương

Gửi theo cánh nhạn ... mấy câu tương phùng....

 

                   Như Tuấn

 


Trang trước                Trở về đầu trang                Trang kế tiếp