Hôn

 

 

Hôn


 

 
Hôn người ... ta gọi ... hôn nhân
Hôn thêm cái nữa gọi là ... tái hôn
Hôn mê ... dẫn đến ... kết hôn
Hoàn hồn tỉnh lại ... ly hôn mất rồi
 
Hấp hôn ... cực chẳng đã thôi
Nhìn tờ hôn thú ... tả tơi cõi lòng
Hôn thê ... rình rập cửa phòng
Hôn phu ... rục rịch ... cẳng giò gảy ngay
 
Ngoại hôn ... chữ lạ, nghĩa ... hay
Năm thê, bảy thiếp ... hôn mê ... suốt ngày ?
Hôn quân ...vía lạc, hồn bay
Hôn muội ... lỡ dại … mới ra ni này
 
Tảo hôn…lựa chọn mặt mày
Gặp nàng dâu thảo phải liền…cầu hôn …
Tân hôn… tra hỏi …hồi môn
Hợp hôn…tái mặt …vì môn ‘trả bài’?
 
Song hôn ... quỳ xuống lạy dài
Kẻo không ... hôn lễ ... dĩa nhào, chén bay
Trộm hôn ... xong hãy biến ngay
Kẻo không ... hôn sự ... diễn ngay ra liền
 
Nụ hôn đáng giá ... ngàn tiền ?
Hít hôn chốc lát ... ưu phiền ngàn năm
Ðính hôn ... nhớ kỹ lời răn
Hứa hôn thì được ... thành hôn nhớ ... đừng
 
Hôn lễ dù diễn tưng bừng ?
Hôn thư ... chớ ký, hôn kỳ ... chớ lo
Chữ hôn lắm nghĩa ... quanh co
Bội hôn ... dẫn đến ... từ hôn mấy hồi...?


tnt