Ốc Và Biển Tình


 

Ốc Và Biển Tình



Em, con Ốc nhỏ cuộn mình,

Im lìm vỏ kín, ngậm tình, yêu ai,

Mặc cho sóng đổ, gió lay,

Tình yêu một thuở, có ngày nhạt phai?

Lăn mình trên bãi cát dài,

Tình đầu, Tình cuối, tình ai mặn mà,

Đại dương biển rộng bao la,

Thân Ốc nhỏ bé, biết là về đâu,

Biển xanh, sóng đổ, gió gào,

Nhỏ nhoi, thôi mặc,... nơi nào nổi trôi,

Mong manh mấy sợi tơ trời,

Sao Ta vấp phải, mộng đời khó phai,

Vấn vương,... vương vấn canh dài,

Tình đầu, Tình cuối... Thương ai, đôi bờ,

Con tim dẫu muốn ơ thờ,

Tơ trời đã vướng, mộng mơ đã chìm!

Nghìn năm, Biển có lặng im?

Dạt dào sóng vỗ, biết tìm về đâu?

... Cơn mơ... Xin hãy qua mau,

Để cho ghềnh đá, rêu sầu ngủ yên...

 

 Phạm Thị Minh Hưng




Trang chính                Trở về đầu trang                Trang kế tiếp