Trường Xưa


Trường XưaLưu luyến trường xưa vẫn thiết tha,

Ơn thầy nghĩa bạn đẹp như hoa.

Toán, Sinh, Địa Chất, Lý và Hóa,

Khoa Học Sài Gòn của chúng ta.

Thời trẻ sinh viên lòng nhớ quá,

Miên mang hồi tưởng chợt cười xòa.

Quê người đất khách trời xa lạ,

Đoàn kết tình thương thật đậm đà.


Ngày 20/10/2011 Trần Văn Diên 

Khoa Hóa 73-78         Trang trước                Trở về đầu trang                Trang kế tiếp