Hay Tin Họp Mặt


Hay Tin Họp Mặt

 

Hay tin họp mặt lòng nôn nao,

Khoa Học Sài Gòn nhớ dạt dào.

Tận tụy thầy cô lời dạy bảo,

Sinh viên chăm chỉ thuộc cho mau.

Giữ hoài kỷ niệm trong tâm não,

Nên vội đi tìm gặp lại nhau.

Đời sống nguồn vui điều tối hảo,

Đậm đà tình nghĩa như ngày nào.


Ngày 21/10/2011

Trần Văn Diên Khoa Hoá 73-78Trang trước                Trở về đầu trang                Trang kế tiếp