Ngộp ThởNgộp ThởNhư cơn bão gió ngoài trời,
Từng cơn ngộp thở gọi mời đớn đau.
Lợi danh rồi cũng qua mau,
Vòng tròn khép lại nhìn nhau thật thà,
Khói bay từ xác thân ta,
Trở về cát bụi cũng là niềm vui ...


Trần Thị Minh Châu

30/05/10
Trang trước                Trở về đầu trang                Trang kế tiếp