Diều ơiDiều Ơi
Diều bay ở tận trời cao,

Như em trên đó làm sao tôi tìm?

Lạy trời có một cánh chim,

Ngậm vào trong mỏ trái tim si tình,

Tặng diều - sao vẫn vô tình,

Bay hoài với gió - để mình tôi ghen...

 


Trần thị Minh Châu
Sydney 06/03/2010

 

 


Trang chính                Trở về đầu trang                Trang kế tiếp