Chơi VơiChơi VơiChơi vơi hơi thở giữa giòng,
Cuộc đời nhẹ hẫng một vòng tử sinh.
Ơ kìa giữa ánh bình minh,
Mà sao chỉ thấy lung linh bóng hình?
Cho nhau trọn vẹn ân tình,
Ôm vào giữa ngực để mình có nhau ...

Trần Thị Minh Châu
31/05/10

 

 

Trang trước                Trở về đầu trang                Trang kế tiếp