Trần Ngọc Kim

Trần Ngọc Kim

 


 * Trưng Vương Một Thời Kỷ Niệm"

Thơ Trần Ngọc Kim và Vũ Uyên Giang           

Bác sĩ Lê Khắc Bình phổ nhạc        


 


Trang trước                Trở về đầu trang                Trang kế tiếp