Mưa LòngMưa Lòng
Mưa rơi tí tách ơi hời

Mưa rơi rỉ rả rối bời tâm cang

Mưa từ bên ấy mưa sang

Mưa mang nỗi nhớ, mưa tràn giọt thương

Mưa lòng thổn thức đêm trường

Mưa rơi thắm ướt chăn giường gối hoa


Mưa rơi như hạt châu sa

Mưa rơi ào ạt vỡ nhòa (bong) bóng mưa

Mưa rơi từng hạt lưa thưa

Mưa rơi ngập lối sớm trưa đi về


Mưa lòng thổn thức ủ ê

Mưa đời thật lắm ê chề đắng cay

Mưa tình nhẹ khoác bờ vai

Mưa yêu hư ảo men say ái tình


DMCTrang trước                Trở về đầu trang                Trang kế tiếp