Mưa...Mưa...Mưa đan mộng đẹp xinh xinh

Mưa mang thương nhớ lung linh cuộc tình

Mưa rơi khiến đất tái sinh

Mưa rơi cho hạt nẩy sinh hoa mầm...


DMC

 Trang trước                Trở về đầu trang                Trang kế tiếp