Cung SầuCung Sầu“Cuộc đời sắc sắc không không, 

Thôi thì hãy sống hết lòng với nhau”.
...

Tơ duyên vương vướng cung sầu 

Rầu rầu nỗi nhớ đêm thâu khóc òa 

Người đang vui giấc mơ hoa 

Mặc cho ai đó lệ nhoà ướt mi ...

 

DMC

 Trang chính                Trở về đầu trang                    Trang kế tiếp