Tình XưaTình Xưa

 


Bốn mươi năm nhìn lại

Thời gian bay nào chờ

 

Em bây giờ chắc mẽ 

Đâu còn trẻ như xưa

Tóc, răng thưa, mắt kém 

Khi đi xem lễ Chúa

Tuy áo lụa quần là

Nhưng trông đà xuống dốc

 

Xưa áo cộc quần thô 

Em cô bồ đẹp nhất

Cả lớp rất phục anh 

Em bên cạnh, rảo quanh 

Như yến oanh liền cánh 

Như cây đa liền cành 

 

Ngày em đành quay mặt 

Em nắm chặt tay anh 

Khẽ tiếng oanh nhỏ nhẹ 

“Vâng lời cha mẹ bảo,   

Tim em bao khổ đau,  

Trong tháng sau lễ cưới” 

 

Ngày đó đến với anh

Lúc tuổi xanh mộng ảo

Nay tóc màu trắng bạc

Lòng man mác nhớ thương, 

Mãi vấn-vương thêm khổ

Tình xưa phải nhường chỗ

    ... cho tình nay.  


  Họa vận bài thơ “25 năm tình lận-đận” của bạn PHU TIEU / ĐHKH SG

TRẦN HỮU-CHÍ 

                        Massy France  29/05/2010