Thu và Đông


 

Thu và Đông

 
Thu khoe sắc, đỏ vàng rực-rỡ   

Cứ ngỡ mình muôn thuở đẹp xinh 

Gió đùa, mưa ghẹo, đưa tình 

Thu nào nghĩ đến Đông rình trên mây

Trắng bạc, cuồn-cuộn bủa vây 

Hờn ghen sắc thắm, giận lây lá cànhThu khoe sắc, đỏ vàng rực-rỡ   

Cứ ngỡ mình muôn thuở đẹp xinh 

Gió đùa, mưa ghẹo, đưa tình 

Thu nào nghĩ đến Đông rình trên mây

Trắng bạc, cuồn-cuộn bủa vây 

Hờn ghen sắc thắm, giận lây lá cành


Gió buốt thổi , mang theo giá lạnh

Gió xuyên cành, quằn nhánh, lá bay 

Tuyết phủ mái, Đông phó mặc  

Đông lạnh-lùng phơi sắc trắng bạch trinh 


Trần Hữu-Chí

           01/11/2010

            MASSY