Thơ Vui - Trần Hữu Chí


Thơ Vui - Trần Hữu Chí

                               

Tìm Bạn Bốn Phương

 

 

                              NAM 70 tuổi, đàng-hoàng  

                              Vợ lớn, vợ nhỏ chẳng màng tới lui

                              Bây giờ thui-thủi một mình

                              Tìm một bạn gái, phỉ tình yêu nhau

                              Tài sản, cửa rộng, nhà cao  

                              Em nào ưng chịu mau mau gởi hình

                              Sài Gòn Khoa Học web site mình

                              Lệ Chi nàng sẽ hết tình xe duyên


 

Hư hỏng

 

 hư hỏng thì nó hổng hư

       hỏng hư khéo chừ nó hỏng

       hỏng với hư như đánh trỏng

cu hư chứ lổ nào hỏng

       cải chi chuyện hư với hỏng

                ông hay bà không hỏng cũng hư