Thơ VuiNếu biết rằng em đã có chồng...

Nếu biết rằng em đã có chồng
Thì anh chẳng ngóng, chẳng chờ trông
Hẻm mòn, lổ nghẹt, anh nào tiếc
Để anh chùi rữa, mãi hoài công

Nếu biết rằng em đã có chồng
Thì anh gởi tặng tấn xà - bông
Cho em tắm gội bớt ... hôi nách
Tối ngủ chồng em khỏi não lòng

Nếu biết rằng em đã có chồng
Thì anh cho nổ súng thần-công
Loan truyền thế-giới tin vui đó
Rằng anh đã thoát cảnh cùm gông

Nếu biết rằng em đã có chồng
Thì anh chỉ giử số tiền “compte“(ở trong banque)
Sú chen, xì líp, em đem tất
Theo em xiêu-bạt dưới .. cặp mông


Có lẽ anh chàng quá cay đắng khi mất người yêu
Trần Hữu Chí MASSY
tặng Bác sĩ B T Khải 06/2009