Thơ tặng BTC họp mặt 2010 - Trần Hữu Chí

HỌP BẠN ĐẠI-HỌC KHOA-HỌC

                   SÀI-GÒN

 

                   AUSTRALIA  30/11 - 07 /12/2010

 

Sau Tiểu, Trung thì lên Đại

Học-hành gắng sức, khá dài lâu

Con đường đi, nào dễ chọn đâu

Tú-tài xong, đặt bao câu hỏi

Chọn ngành nào, coi hợp khả-năng .

                   

Y-khoa, Kỹ-thuật, chẳng nào dễ

Dược, Sư, Lâm Súc, kể như « pha » !

Thi tuyển *, nào phải chuyện ta chơi

Chỉ một trên mười, đậu vào nơi

Bao học-trò cả đời mơ ước .                   ( * ) trước 1975

                  

Ai thích đi theo bước Einstein

Hoặc nối gót danh tài Toán, Hóa

Hay Thực-Vật, tìm hoa, lá, cỏ cây

ĐẠI-HỌC KHOA-HỌC đây ! Rộng mở

FACULTÉ, mới nghe tưởng bở

Ở năm đầu, bao kẻ ngậm đắng cay

Mỗi chứng-chỉ phải “cày” hết thở

Tốt-nghiệp rồi, tầm-cở có thua ai

                   

Bốn phương trời, sánh vai hào-kiệt

KHOA-HỌC SÀI-GÒN rõ thiệt hay

Các bạn xưa gặp lại, vui biết mấy

Tuy khác ngành, chẳng thấy cách xa nhau

Nhớ giảng đường, ngở tựa năm nao

Ơn Thầy Cô bao công giảng dạy

               Nay, tóc bạc, tóc xanh, tay cùng nắm

Kỹ niệm trường ghi khắc tấm lòng sâu..! 

 

                             

                               Trần Hữu Chí

                              Thân tặng Ban Tổ-chức

                                02/10/2009