Phủi Ao Ra Đi - Trần Hữu Chí & Nguyễn Thúc Soạn
PHỦI ÁO RA ĐI

 

ANH...                                                                     EM...

Hãy (xích) lại gần đây thêm tí nữa                           Gió xuân lạnh, áo em mặc đủ ấm

Phút chia tay anh muốn nhủ đôi lời                          Anh đừng (xích) gần, lấm áo em đi

Để khơi dậy hoa tình vừa chớm nở                          Em suy-nghĩ kỹ, lòng hơi bức-rức

Chứ vội chi? Em dứt áo chia-lìa !!!                        Ta chia tay, chấm dứt những ngày vui

 

 

EM...                                                                     ANH...

Em khẽ bảo,…anh, còn gì… gì nữa ?                    Hồng-trần cát bụi, bao tình nặng   

Đừng anh ơi, xin đừng tự dối mình                        Phủi áo ra đi, chẳng thoát vòng

   Đừng giận-hờn đừng oán-trách chi em                  Yêu thương ràng buộc, trong nổi khổ

Đừng nhỏ lệ khi duyên-tình không trọn                  Em mong tìm, chổ khác khá hơn

  Dầu vẫn biết đường đời còn nhiều nổi                   Ôi mộng-ảo ! hờn ghen oán-trách

  Nỗi đắng cay, nổi nhớ với nổi thương                    Anh chẳng còn cách giữ em thêm

  Nỗi., nhiều gai, nhiều sỏi, nhiều ghềnh                   Trong tình-yêu nếm mùi cay-đắng

  Nhiều, nhiều quá …em làm sao tính được?            Anh dặn lòng, chẳng tiếc, chẳng vui

 

  Anh, em…đi…đây, thôi… em đi đây                      Em cứ đi ! phủi áo mà chi               

  Em đi…em đi…đi mãi…nghe anh…                      Nên giữ lại, chỉ chút hương thừa

  Can-đảm nhé…anh, em rời…anh đó                       Những ngày tháng, chứa-chan tình-ái

  Đừng trách chi em, đừng hờn chi em…                   Nhìn lên, vòm hoa Mai rực nở

  Anh… ơi… !!!!                                                       Thiên-thanh hương thở, nhẹ lòng sao

 

       

                                                          

                                                                              Hoạ-vận

 

 THÚC - SOẠN  NGUYỄN                                   TRẦN HỮU-CHÍ                  

  Québec CANADA                                                Massy  FRANCE

  08/10/2009                                                           09/10/2009