Nếu Biết Rằng Em Đã Bỏ Chồng


 Nếu biết rằng em đã bỏ chồng ( 1 )

Nếu biết rằng em đã bỏ chồng
Anh chờ em ở cạnh vườn bông

Chổ mình hẹn-ước bao năm trước

Để biết coi em bỏ ... mấy chồng

( ...quá tò -mò )


Nếu biết rằng em đã bỏ chồng

Thì anh muốn được ngắm hình-dong

Con đàn, con lũ, em liền đẻ

Có lẽ giờ em tựa ... trống đồng

(... thiếu thẩm-mỹ )


Nếu biết rằng em đã bỏ chồng

Anh mừng khua trống, thổi kèn đồng

Vẫn còn sống sót, sau lén lút

Ân-ái cùng em lúc ...vắng chồng

( .... tiết lộ bí-mật quân-sự )


Nếu biết rằng em đã bỏ chồng

Và em phone hỏi “ có mừng không ? “

Chẳng hề do-dự anh liền đáp

“ Rất mừng biết được …số tiền compte “ *

( * mà chồng em chia cho khi divorce )

( …đồ ham tiền ! )

 

Trần Hữu Chí - Massy 23 /06 / 09


Tặng BS Khải để họa lại bài thơ

“ Nếu biết rằng em đã bỏ chồng “

Nếu biết rằng em đã bỏ chồng ( 2 )Nếu biết rằng em đã bỏ chồng

Tuyết rơi, băng phủ giữa mùa đông

Anh không quản-ngại trời lạnh-giá

Quyết đến tỉm em ... sưởi ấm lòng

( ... quá trung thành )


Nếu biết rằng em đã bỏ chồng

Anh thì hốt-hoảng tóm đồ, dông

Chớ em tìm đến thì kẹt-cứng

Nợ cũ, tình xưa .... mãi chất chồng

( ... thiếu can-đảm )


Nếu biết rằng em đã bỏ chồng

Anh giờ như vịt bị nhổ lông

Compte thì trống-rổng, « ngộ mậu lúi ! »

Nuối -tiếc mà chi ... nối chỉ hồng

( ... đáng thương ! nạn nhân của sub prime )


Nếu biết rằng em đã bỏ chồng

Anh bèn giở lại sổ ngày công

Em thường vắng mặt, theo tên đó !

Đừng để anh thêm ... mất triệu đồng ( euro )

( .... tên chủ bóc lột )


Nếu biết rằng em đã bỏ chồng

Xa em anh phải chịu long-đong

Đêm ngày mãi đợi, anh trông ngóng

Một mối tình-yêu … vững như đồng

( … kém trí nhớ )


Trần Hữu-Chí