Hoa Tilleul - Trần Hữu Chí


 Giao ơi !

Bà xã của moa thích bản nầy lắm vì moa felt in love, tombé amoureux, bà xã moa khi học ở Đại Học Khoa Học vì nó nhắc lại kỹ niệm ở ĐHKH của hai đứa moa trong suốt 4 năm .

Vào mỗi thứ năm, khi học Chimie ở Giảng Đường 2, moa vào thật sớm, hái trộm một chùm hoa trong vườn hoa kiểng của Ban Thực Vật (Botanique) và để trên bàn chổ cô sinh viên có cặp mắt sáng và đẹp đó, bà xã tương lai của moa (xin lỗi Ban Thực Vật nghe)

                            "anh trao vội vàng

                              chùm hoa mới nở

                              ép vào cuối vở

                              muôn thuở còn thương"

Paris vào xuân, bà xã moa thích vào trong rừng nhỏ      (Bois) Vincennes  để ngắm hoa ở Parc Floral và hít hương thơm của hoa cây tilleul (lime tree, linden tree). Bài thơ nầy làm moa nhớ bà xã của moa quá, nên cảm hứng viết ra vài dòng thơ để toa đọc chơi.

 

            

        Theo âm điệu của bản nhạc

     «NGÀY XƯA HOÀNG THỊ»

        Nhạc : Phạm Duy

        Lời thơ : Phạm Thiên Thư

  

Anh nhớ ngày nào

Rừng Vincennes nhỏ

Anh nhớ ngày nào

Rừng Vincennes nhỏ

Hôm nay ngày buồn

Quay lại rừng xưa....

Rừng xưa

 

Tilleul hàng dầy

Trời xuân mưa nhỏ

Thấy hoa ngày nọ

Khơi lại mối sầu

Hương thơm thuở nào

Cuốn toả về đâu....

Về đâu

 

Paris xuân nầy

Hoa thơm tràn đầy

Chim mang tình về

Chùm hoa chớm nở

Vắng bỏ bóng người

Anh chờ người yêu…

Người yêu  

 

                                                                 TRẦN HỮU CHÍ